JALUSIGUIDEN →

LÄS MER →

Brandgardiner

Brandgardiner

Brandgardiner Brandgardiner är en passiv brandskyddslösning som är alltid öppen och ska inte användas för daglig öppning och stängning. Vid brandlarm aktiveras brandgardinen genom en specialanpassad gravitationssäkrad failsafemotor för att säkert stänga och förhindra...