JALUSIGUIDEN →

LÄS MER →

Hem 9 Tjänster 9 Service & Förebyggande underhåll

Service & Förebyggande underhåll

Våra jalusier och rullgaller är byggda för att hålla i många år. Det är dock viktigt att man ser efter dem för att försäkra sig om att funktionen upprätthålls. Både på kort och lång sikt. Vi vill att våra grejor ska hålla. Under garantitiden är det extra viktigt att föreskrivna underhållsåtgärder följs och dokumenteras för att vår garanti ska gälla.

Förebyggande underhåll är speciellt viktigt när jalusin/rullgallret är en affärskritisk del av din verksamhet:

  • den är enda vägen in och ut till din butik för dina kunder (och ev. även din personal)
  • det är genom jalusin du servar dina kunder (servering, diskinlämning, receptioner, mm)

Omständigheter som talar för ett tätare serviceintervall:

  • jalusin sitter monterad utomhus utsatt för väder och vind.
  • oerfaren personal hanterar jalusin (praktikanter, väktare, inhyrd personal)
  • risk för hinder vid nedkörning (reklamskyltar, inredning, serveringsbrickor, kundvagnar mm.)

Vi erbjuder både förebyggande och akut service på våra produkter i hela landet, antingen i egen regi eller via det kontaktnät av erfarna serviceföretag vi byggt upp under många år. Vi underhåller och reparerar alla fabrikat och modeller.

Kontakta oss vid skada

Ett grundtips är att kontakta oss så fort man misstänker att det finns någon skada på produkten. Väntar man för länge med service riskerar en eventuell skada förvärras. I värsta fall kan produkten sluta fungera med intäktsförluster som följd  (se punkterna affärskritisk verksamhet ovan).

Kontakta Svenska Jalusi:
031-788 24 50

info@jalusi.se