LÄS MER →

Brandgardin RGT EI (1) 60 / EI (2) 120 / EW 120

Hem 9 Brandskyddsportar 9 Brandgardiner 9 Brandgardin RGT EI (1) 60 / EI (2) 120 / EW 120
Brandgardin RGT EI(1) 60 EI(2) 120 EW 120
Brandgardin RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 / EW 120

 RGT EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 120

Brandgardinen isolerar effektiv mot strålningsvärmen enligt normkraven upp till 120 minuter. Brandgardinen i EI utförande får användas i utrymningsvägar, men inte som utrymningsväg genom brandgardinen. Den stänger vid signal från brandlarm eller fristående larmsystem. Brandgardinen är ett passivt skydd som står öppen på dagarna och stängs enbart vid signal från brandlarm eller strömavbrott. Det är vanligt att brandgardinen kompletterar en normal industriport som monteras på motsatt sida och som används för daglig öppning och stängning. En gravitationsstängande sk. failsafemotor ser till att brandgardinen stänger kontrollerat av egenvikt vid signal från brandlarm, oavsett tillgång till ström eller inte.

 

Klassificering
Brandskydd
Maximal öppningsbredd
Maximal öppningshöjd
Maximal öppning
EI (1)
60 minuter
7.000 mm
7.000 mm
24.5 m²
EI (2)
120 minuter
7.000 mm
7.000 mm
24.5m²
EW
120 minuter
7.000 mm
7.000 mm
24.5m²

Tack vare kontinuerlig produktutveckling ber vi dig kontakta oss för att få de aktuella måtten. Större dimensioner kan ges på begäran.

BRANDGARDIN RGT EI(1)60/EI(2)120

Teknisk specifikation

Brandklass: EI / EW
Brandskydd:
60 minuter (EI (1) 60) / 120 minuter (EI (2) & EW 120)
Maxbredd: 7,0 meter
Maxhöjd: 7,0 meter
Maxyta: 24,5

Användarmanualer

(Manualerna är på engelska. Svenska manualer erhålls vid leverans.)

Användarmanual RGT EI
Användarmanual control box MO710 AZ(F)(N)ZNBW

Certifiering

 • testad, på båda sidor, i enlighet med EN 1634-1 och EN 1634-3
 • klassificerad enligt EN 13501-2
 • validerat cykeltest i enlighet med C0
 • CE-märkt i enlighet med EN 13241 och EN 16034

Användning

 • enbart avsedd för inomhus / inomhus bruk (vindklass 0) utan höga under- eller övertryck
 • passiv produkt, dvs. används enbart vid nödsituation
 • möjlig att montera både på och inuti omfattning (vägg- och nischmontage)
 • tillåtna monteringsytor: lättbetong, kalksandsten, betong, murverk samt brandbeständig stålkonstruktion.

Standard

 • gravitationsstängande failsafe rörmotor 230 V med styrenhet (upp till ± 24,5 för RGT EI(1) 45, upp till ± 24,5 för RGT EI(1) 60)
 • två optiska / akustiska signalgivare (tut- och blink)
 • styrskenor och kassett i galvaniserat stål

Alternativ

 • Rökgastäthet i enlighet med Sa (upp till ± 9 ) och S200 (upp till ± 6 )
 • batteribackup (UPS) för att bibehålla öppen position vid strömavbrott
 • galvaniserade delar kan pulverlackeras i valfri kulör enligt RAL-skalan
 • rökdetektor för fristående system
 • nyckelströmställare

  Föreskrivande text

  Brandgardin, eldriven gravitationsstängande failsafemotor inkl kassett

  Brandgardin RGT EI60 eller EI 120 eller EW 120 – Distributör Svenska Jalusi AB.

  Brandklass: EI (flamskydd + viss värmestrålning) eller EW
  Tidskrav: 60 minuter eller 120min

  Manövrering: 230V elmotor med gravitationsstängande failsafe-funktion för automatisk och kontrollerad självstängning vid strömbortfall och brandlarm.
  Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, röksensorer.

  Stängning vid brandlarm eller strömbortfall med krav på tillgänglig ström- eller batteridrift (UPS) är ej tillåtet enligt gällande normer.

  Testad, från båda sidor i enlighet med EN 1634-1 och 1634-3

  Klassificerad enligt EN 13501-2

  Validerat cykeltest i enlighet med C0

  CE-märkt i enlighet med EN 13241 och EN 16034

   

  Gardin: Flamsäker fiberduk
  Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
  Kassett: Galvaniserat stål.
  Kulör: Brandgardinduk grå, styrskenor/kassett i galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

  Brandgardinens storlek anpassas för väggmontage.