LÄS MER →

Brandjalusi RGS EI(1)30 / EI(2)60

Hem 9 Brandskyddsportar 9 Brandjalusier 9 RGS EI(1)30/EI(2)60

BRANDJALUSI RGS EI(1)30 / EI(2)60

Brandjalusin RGS EI(1)30/EI(2) 60 är i stål och används när brandkravet är EI klass med tiden 30 eller 60 minuter. Detta är brandjalusin för de riktigt stora öppningarna. Med EI klassning så kan man använda dessa brandjalusier i anslutning till utrymningsvägar. Med den här brandjalusin erhålls ett brandskydd som går att öppna och stänga på daglig basis både med hålldon (död mans grepp) och impulsstyrning. Vid impulsstyrning är den utrustad med ljusridåer som klämskydd.
Brandjalusin är utrustad med en 400V utanpåliggande boxmotor med gravitationsstängande failsafefunktion och kedjedrift. Leveransen innehåller ett styrskåp som tar om hand de signaler som ska in och ut för att säkerställa en trygg och säker funktion, både vid dagligt användande men framför allt vid en kritisk brandsituation. Brandjalusin levereras med optisk- och akustisk larmgivare att montera på båda sidor om öppningen. Brandjalusin monteras enbart utanför öppningen sk. väggmontage

Klassificering
Brandskydd
Maximal öppningsbredd
Maximal öppningshöjd
Maximal öppning
EI (1) Läs mer ↗
30 minuter
9.000 mm
9.000 mm
± 45 m²
EI (1) Läs mer ↗
45 minuter
9.000 mm
9.000 mm
± 45 m²
EI (2) Läs mer ↗
30 minuter
9.000 mm
9.000 mm
± 45 m²
EI (2) Läs mer ↗
60 minuter
9.000 mm
9.000 mm
± 45 m²

På grund av kontinuerlig produktutveckling ber vi dig kontakta oss för att få de aktuella måtten. Större dimensioner kan ges på begäran.

 

BRANDJALUSI RGS EI(1)30 / EI(2)60

Teknisk specifikation

Brandskydd: 30 minuter (EI(1) 30 & EI(2) 30) / 45 minuter (EI(1) 45)  / 60 minuter (EI(2) 60)
Maxbredd: 9,0 meter
Maxhöjd: 9,0 meter
Maxyta: ± 45 
Brandklass: EI

Användarmanualer

(Manualerna är på engelska. Svenska manualer erhålls vid leverans.)

Användarmanual RGS EI(1)30 – EI(2)60
Användarmanual control box FirePro V2
Användarmanual control box FirePro V4

Certifiering

 • Testad att motstå fullt utvecklad brand från båda sidor i enlighet med EN 1634-1
 • klassificerad enligt EN 13501-2
 • brandjalusin är klassificerad enligt EN 13501-1 i brandklass B-s1, d0
 • validerat cykeltest i enlighet med C2 (10 000 rörelser)
 • CE-märkt i enlighet med EN 13241 och EN 16034

Användande

 • Lämplig för montage inne/inne samt inne/ute.
 • Används för daglig öppning/stängning.
 • Tillämpligt i skyddade utrymningsvägar, inte som utrymningsväg
 • Montage enbart på vägg (väggmontage)
 • Tillåtna monteringsytor: Luftbetong, sandkalksten, betong, murverk, brandbeständig stålkonstruktion. Konstruktör motsv. är ansvarig för att portomfattningen är korrekt utförd för det montage som ska utföras och att rätt brandklass uppfylls utifrån lokala förutsättningar

Standard

 • Gravitationsstängande failsafe kedjedriven 400V boxmotor inkl styrskåp med integrerat batteri som håller brandjalusin i öppet läge vid strömbortfall under ca 2 h beroende på omgivningstemperatur och batteristatus.
 • Styrning med hålldon via knappsats på styrskåpet.
 • 2 x optiska / akustiska signaler (tut- och blink) monteras på vardera sida om öppningen.
 • Styrskenor i galvaniserat stål.

  Tillval

  • I utförande för montage inne/ute med anpassning för upp till vindklass 3 (700 Pa)
  • Kassett i galvaniserat stål. Krav vid dagöppning höjd < än 2500 mm öfg.
  • Motorkåpa över motorn i galvaniserat stål. Krav vid dagöppning < än 2500 mm öfg.
  • Galvaniserade ståldelar pulverlackerade i valfri RAL kulör
  • Klämskydd med ljusridåer vid impulsstyrning.
  • Rökdetektor för lokal brandsignal
  • Nyckelströmställare med upp-stopp-nerfunktion

  Förslag på föreskrivande text

  Brandjalusi, RGS EI(1)30/EI(2)60, med 400V eldriven kedjemotor med gravitationsstängande failsafe-funktion.

  Leverantör Svenska Jalusi AB. 031-7882450
  www.jalusi.se

  Montage i portomfattning konstruerad och  anpassad efter lokala förutsättningar och beräknad för aktuell brandjalusi och brandklass.

  Brandklass: EI30 och EI60
  Tidskrav: 30/60 minuter

  Manövrering med 400V eldriven kedjemotor med gravitationsstängande failsafe-funktion för kontrollerad och automatisk stängning vid signal från brandlarm och vid strömbortfall. Styrskåpet är utrustat med batteri för att hålla brandjalusin i öppet läge vid strömavbrott.
  Kopplas till befintligt brandlarmssystem eller röksensorer etc.
  Daglig körning via nyckelströmställare eller knappar på styrskåp.

  Portbladen ska vara tillverkade i galvaniserat stål fyllda med brandhärdigt material.

  Styrskenor ska vara tillverkade i galvaniserat stål.

  Styrskenor och portblad kan lackeras i valfri RAL kulör.

  Två optiska/akustiska signalgivare (tut- och blink) skall medfölja och monteras på vardera sida om öppningen.

  Brandjalusin skall vara Certifierad enligt EN 13501-2 och CE märkt enligt EN 13241 och EN 16034.

  Brandjalusistorlek anpassas för väggmontage.