LÄS MER →

Hem 9 Brandskyddsportar 9 Vätskebarriär

Vätskebarriär – ett smart tillval
#restvärdesräddning

Den unika vätskebarriären kan beställas som tillval på vår Brandtakskjutport OHD-C EI60 och Brandjalusi RGC EI60

Tänk vad eld kan förstöra. Eld släcker man med mängder av vatten och släckmedel. Det förstör än mer! Både fastighet och natur…

Ett ur fastighets- eller verksamhetsägares perspektiv, strategiskt korrekt monterat mekaniskt brandskydd, kan spara stora värden efter ett tänkt brandförlopp. Men oerhörda mängder vatten och släckmedel tillförs via sprinklersystem och räddningstjänstens arbete. Verksamheten i sig kan också tillföra föroreningar från golv, fordon, maskiner och kemikalier mm. Branden släcks men restvärdesräddningen blir kostsam. En brandskyddsport med vätskebarriär om 300 eller 500 mm höjd kan valla in oerhörda mängder vatten innan det sprids ut i övriga lokaler.

I många industrier och lagerlokaler finns ofta stora mängder miljöfarliga och skadliga/farliga vätskor o.dyl som inte får komma vidare ut i lokalerna eller naturen. Detta förebyggs ofta med truckbegränsande förhöjda trösklar i golv mellan brandceller, i truckvägar och lagerlokaler, man gör nersänkningar i golvet vid förvaring, man vallar in och gör dyra åtgärder just i syfte att hindra spridning av miljöfarliga och skadliga vätskor. En brandskyddsport med vätskebarriär kopplat till en fuktvarnare som stänger brandskyddsporten vid läckage eller olycka kan spara mycket sanering, tid och pengar. 
Vätskebarriären är testad tillsammans med de godkända brandskyddsprodukterna och håller vätskorna på rätt sida och kan efter räddningstjänstens insatser enkelt pumpas ut till lämplig förvaring. Vätskebarriären påverkar inte aktuell brandklass.

Produktblad: Vatskebarriar_produkt_v3.12-SE mail.pdf

Klassifikationsrapport: Classification-report-liquid-barrier-RGC-2020-Efectis-R002524.pdf

Vätskebarriär – nyckelord

Restvärde

Begränsa spridning av sprinkler- och släckvatten samt kemikalier i fastigheten, begränsa vattenskadorna, rädda kvarvarande lager, utrustning och maskiner, underlätta samt minska behovet av sanering och efterarbete.

Truck

Inga förhöjda trösklar. Släta och platta golv ger förutsättning för säker och tidseffektiv truckkörning och materialhantering.

Försäkring

Förekommande dialog kan/bör ge både lägre självrisker och lägre premier hos det kloka försäkringsbolaget. Kostnaden för verksamhetens stillestånd och vattenskador blir ofta väldigt hög.

Natur och miljö

Håll ordning på släckvattnet, låt inte skadliga ämnen komma ut i dagvatten och natur. Samla upp, pumpa upp och ta om hand…

Vätskebarriär – egenskaper

Brandtakskjutport OHD-C EI60

Max höjd – 300 alt. 500 mm
Max bredd – 4500 mm
Skydd mot vätska – Från båda sidor (vid 500 mm enbart installationssida)
CE Märkning – EN16034
Klassificering – EN13501

Brandjalusi RGC EI60

Max höjd – 300 mm
Max bredd – 4500 mm
Skydd mot vätska – Från rullsida 
CE märkning – EN16034
Klassificering – EN13501

Vätskebarriärens egenskaper är provade av Efectis Nederland BV, notified body nr 1234. Rapport nr 2020-Efectis-R002524. Dec 2020.

Frågor? Ring oss på 031-788 24 50 eller maila gärna en förfrågan! info@jalusi.se