LÄS MER →

Brandgardiner

Brandgardiner är en passiv brandskyddslösning som är alltid öppen och ska inte användas för daglig öppning och stängning. Vid brandlarm aktiveras brandgardinen genom en specialanpassad gravitationssäkrad failsafemotor för att säkert stänga och förhindra brandens spridning. Med sin kompakta och lätta design är brandgardinen enkel att placera i olika miljöer.

Hem 9 Brandskyddsportar 9 Brandgardiner

Brandgardiner – ett effektivt, lättplacerat skydd mot spridning av brand

Brandgardiner används endast för att förhindra spridning av brand och inte för dagligt bruk då de är konstruerade för nödsituationer. Med de brandgardiner du hittar hos oss på Svenska Jalusi får du ett effektivt skydd mot både brand och strålning i brandklasser EW samt EI. Du får även ett brandskydd som kräver mindre utrymme än brandjalusier som är snäppet större. De passar dessutom utmärkt i flera olika miljöer som exempelvis sjukhus, köpcentrum, industrilokaler, offentliga byggnader och skolor, för att bara nämna några få.

Brandgardin RGT EW 60 Compact

RGT EW 60 Compact

Vid krav på brandklassning EW60.
.

Brandgardin RGT EW 60 EW / 90

Brandgardin RGT EW 60 EW / 90

Vid krav på brandklassning EW60 eller EW90.

Brandgardin RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 EW 120

Brandgardin RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 EW 120

Vid krav på brandklassning EI(1) 45, EI(2) 60 eller EW 120.

Brandgardin RGT EI(1) 60 / EI(2) 120 EW 120

Brandgardin RGT EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 120

Vid krav på brandklassning EI(1) 60, EI(2) 120 eller EW 120.