JALUSIGUIDEN →

LÄS MER →

Brandjalusier

Brandjalusier är en användbar brandsäkerhetslösning som möjliggör öppning och stängning mellan brandceller utifrån specifika behov. Vid en brandlarmssignal stänger brandjalusin säkert och kontrollerat genom en specialanpassad gravitationssäkrad failsafemotor, oberoende av vikt. Brandjalusier kan tillverkas i stora storlekar, men det kräver korrekt projektering då det ofta innefattar stora ytor och tyngder. Vissa brandjalusier kan utrustas med en vätskebarriär som förhindrar spridning av miljöfarliga vätskor och underlättar vid restvärdesräddning.
Hem 9 Brandskyddsportar 9 Brandjalusier

Brandjalusier – ett mycket effektivt brandskydd som går att skydda stora öppningar i brandcellsgränser. Öppna och stäng vid behov! 

Nedan har vi våra olika brandjalusierna med respektive brandskyddsklasser med specifikationer på egenskaper, storlekar, standardutrustning, tillval, certifikat och annan viktig dokumentation. Notera att brandjalusier alltid ska monteras i en konstruktion som minst fyller föreskriven brandklass och vara dimensionerad för den produkt som monteras. Vid signal från brandlarm stänger brandjalusin och det skall alltid ske kontrollerat med en gravitationstyrd failsafe motor.

 

 

Brandjalusi RGS EW 60

Brandjalusi RGS EW 60

Brandjalusi RGS EW60/90/120

Brandjalusi RGS EW 90

Brandjalusi RGS EW 90

Brandjalusi RGS EW90.

Brandjalusi RGS EW120

Brandjalusi RGS EW 120

Brandjalusi RGS EW120.

Brandjalusi RGS EW 240 Twin

Brandjalusi RGS EW 240 Twin

Brandjalusi RGS EW240 Twin

Brandjalusi RGC EI(1) 60 / EW 60

Brandjalusi RGC EI(1)60/EW60

Brandjalusi RGS EI(1) 60 / EW60.

Brandjalusi RGS EI(1)30/EI(2)60

Brandjalusi RGS EI(1)30/EI(2)60

Brandjalusi RGS EI(1)30/EI(2)60