• Göteborg 031-788 24 50
  • Stockholm 08-22 33 60
  • Malmö 040-611 31 00
  • Nationellt 0771-365 000
Arkitekter

Sveriges bredaste sortiment av rulljalusier

NYTT REGELVERK FÖR SKYDDSKLASSNING AV JALUSIER OCH RULLGALLER

Nu gäller enbart den nya utgåvan av SSF 200 och det är utgåva 5! Vi har de godkända produkterna som uppfyller skyddsklass 2 och 3! Visste du att RC 2 och RC 3 inte längre gäller för jalusier och rullgaller? För EN-1627 är det enbart RC 4 svarar upp mot SSF 200:5! Krångligt? - vi kan detta, kontakta oss.

Läs mer om vad som gäller