LÄS MER →

Hem 9 Brandskyddsportar 9 Brandklasser

Brandklasser generell information

Definieras enligt Boverkets Byggregler. E står för integritet mot brand och där brand i form av sticklågor eller liknande inte tar sig igenom konstruktionen. E klass används inte inom brandskyddande portar i någon större omfattning då den inte begränsar strålning.

EW klass står för en begränsning av strålningen på ett avstånd av ca 1 meter från brandskyddsporten. Dvs. det är ett krav på säkerhetsavstånd på ca 1 m till brännbart material. Formeln för strålning är max 15 kW/m² (W). Brandkonsulten ger exakt besked i förhållande till lokala förutsättningar.

EI klass står för isolering där temperaturen på icke brandutsatt sida aldrig får gå över 140 grader C inom den tid som stipulerats i specifikationen. Dvs. med EI klass finns det inte något krav på säkerhetsavstånd till brännbart material.

Siffrorna bakom E, EW och EI avser den tid i minuter som brandklassen skall uppfyllas. Alla brandskyddsprodukter som distribueras av Svenska Jalusi AB är testade och godkända att motstå brand från båda sidor.
Vattenbegjutning från sprinkler ökar INTE brandklassen på någon brandskyddsport och är helt i strid mot gällande normer.

Brand-
gardiner

Används som ett helt passivt brandskydd och ibland ihop med en traditionell arbetsport. Alltid inomhus. Brandgardinen skall inte användas vid daglig öppning/stängning utan den står alltid öppen. Brandgardinen tar liten plats, väger inte så mycket och kan brandsäkra stora öppningar. Frysrumsutförande till -25 grader C. Finns i brandklasserna EW60, EW90 och EW120 samt EI60 och EI120.

Brand-
jalusier

Används för stora öppningar och där man vill/måste ha möjligheten att kunna öppna och stänga vid behov. Brandjalusier är tunga och utrymmeskrävande. Impulsstyrning är möjligt med komplett säkerhet. Kan utrustas med unik vätskebarriär för restvärdesräddning, ljudisolering, inbrottsskydd RC4. Finns i brandklasserna EW60, EW90 och EW120 samt EI60.

Brand-
takskjutportar

Används där traditionella takskjutportar används men där man har krav på brandklass. komplett säkerhet. Kan utrustas med vätskebarriär för restvärdesräddning. Finns i brandklasserna EW90 EI60 och EI90.

Även i SPRINT modell med öppningshastighet på 1000 mm/s

Brand-
skjutportar

För inomhusbruk där traditionella skjutportar används men där man har krav på brandklass. Helt manuella och självstängande med integrerad 24V självhållande magnet. Även med 230V motor. Finns i brandklasserna EW120 och EI60.

Allmän information

Samtliga brandskyddsprodukter skall stänga kontrollerat och automatiskt i händelse av brand, oavsett om det finns tillgång till ström eller inte. Våra motorer är utrustade med en självstängande, sk. failsafefunktion som möjliggör strömlös stängning vilket är ett krav enligt gällande normer. Det skall även finnas akustisk- och optiskt signalgivare på båda sidor om porten som aktiveras vid stängning.

Samtliga brandprodukter levererade av Svenska Jalusi AB är tillverkade i Holland och CE-märkta. De är provade och godkända enligt gällande Europeiska (Svenska) standarder och normer såsom EN13241(Industriportar) EN16034 (Industriportar med brand och/eller rökgasegenskaper), EN13501 (klassificering mot brandpåverkan och brandmotstånd). Samtliga produkter är individuellt certifierade och bevis därom kan erhålls på begäran. Svenska manualer och monteringsanvisningar medföljer vid leverans och vi har såklart svensk support.

Frågor? Ring oss på 031-788 24 50 eller maila gärna en förfrågan! info@jalusi.se

Enkel definition på olika brandklasser och lite bra att veta…

Det är alltid en certifierad brandkonsult motsv. som bestämmer brandklassen utifrån lokala förutsättningar.

Brandklass E

Brandklass E – används sällan inom brandskyddande portar och får inte användas i nödutrymningsvägar. Vattenbegjutning via sprinkler höjer INTE brandklassen och är inte tillåtet.

Brandklass EW

Brandklass EW – används allt oftare och där man kan acceptera att ett minsta avstånd till brännbart material på ca 1 meter. Det är en avsevärd prisskillnad på brandskyddsportar i EW och EI klass. Får inte användas i nödutrymningsvägar.

 

Brandklass EI

Brandklass EI – används där EW klass inte är tillräcklig och där man måste säkerställa maximalt utnyttjande av ytor. Inget säkerhetsavstånd till brännbart material och får användas i nödutrymningsvägar, dock ej igenom.