LÄS MER →

Brandtakskjutport OHD-C EI(1) 120

OHD-C EI(1) 120

Brandtakskjutporten OHD-C EI(1)60/EI(2) 90/EW90, är provad och certiferad mot dessa 3 brandklasser. Brandtakskjutportens lamellmatta består av brandbeständigt kompositmaterial och färgen är bruten vitstrukturkulör. Styrskenor är i galvaniserat stål och porten är utrustad med en gravitationstängande 400V failsafemotor. Leveransen innehåller ett styrskåp som tar om hand de signaler som ska in och ut för att säkerställa en trygg och säker funktion. Styrning via knappar på styrskåpet alternativt via extern styrning enligt önskemål. Vid impulsstyrning levereras ljusridåer som klämskydd. Vid hålldonsstyrning/död mans grepp i anslutning till porten krävs inget klämskydd. Styrskåpet har inbyggda batterier som håller brandtaksskjutporten öppen vid händelse av strömavbrott. Tiden för öppethållande beror på statusen på batterierna samt omgivningtemperatur. Porten levereras med optisk- och akustisk larmgivare att montera på båda sidor öppningen. Brandtaksskjutporten monteras enbart utanför öppningen sk. väggmontage.

Med vår offert levereras objektsanpassade ritningar.

Vi står alltid till tjänst vid projekteringen, ring 031-788 24 50 #3

Klassificering
Brandskydd
Maximal öppningsbredd
Maximal öppningshöjd
Maximal öppning
EI (1)
120 minuter
5.00 mm
6.900 mm
23.5 m²
EI (2)
120 minuter
5.100 mm
6.900 mm
23.5 m²
EW
120 minuter
5.100 mm
6.900 mm
23.5 m²

Tack vare ständig produktutveckling ber vi dig kontakta oss för att få de aktuella måtten. Större dimensioner kan ibland erbjudas på begäran.

 

BRANDTAKSKJUTPORT
OHD-C EI(1) 120

Teknisk specifikation

Montering: Inomhus / utomhus
Maxbredd: 5,100 meter
Maxhöjd: 6,900 meter
Maxyta: 23.5 m²
Brandklass: EI 120 / EW 120

Användarmanualer

(Manualerna är på engelska. Svenska manualer erhålls vid leverans.)

Användarmanual OHD-C EI(1) 120

Certifiering

 • Testad att motstå fullt utvecklad brand från båda sidor i enlighet med EN 1634-1 och 1634-3
 • klassificerad enligt EN 13501-2
 • Brandpanelerna är klassificerad enligt EN 13501-1 i brandklass B-s1, d0
 • validerat cykeltest i enlighet med C2 (10 000 rörelser)
 • CE-märkt i enlighet med EN 13241 och EN 16034

Användande

 • Lämplig för montage inne/inne samt inne/ute.
 • Används för daglig öppning/stängning.
 • Tillämpligt i skyddade utrymningsvägar, inte som utrymningsväg
 • Montage enbart på vägg (väggmontage)
 • Tillåtna monteringsytor: Luftbetong, sandkalksten, betong, murverk, brandbeständig stålkonstruktion, metallregelvägg. Konstruktör motsv. är ansvarig för att portomfattningen är korrekt utförd för det montage som ska utföras och att rätt brandklass uppfylls utifrån lokala förutsättningar

Standard

 • Gravitationsstängande failsafe kedjedriven 400V boxmotor inkl styrskåp med integrerat batteri som håller brandtakskjutporten i öppet läge vid strömbortfall under ca 2 h beroende på omgivningstemperatur och batteristatus.
 • I utförande för montage inne/ute med anpassning för upp till
  vindlastklass 5 (> 1.000 Pa). Standard vindlastklass 0. 
 • Styrning med hålldon via knappsats på styrskåpet.
 • 2 x optiska / akustiska signaler (tut- och blink) monteras på vardera sida om öppningen.
 • Styrskenor i galvaniserat stål.
 • Portbladen är konstruerade av en brandskyddande komposit i en bruten vit strukturkulör. 

  Tillval

  • I utförande för montage inne/ute med anpassning för upp till
   vindlastklass 5 (> 1.000 Pa). Utomhus lägst vindlastklass 2.
  • Rökgastäthet i enlighet med Sa och S200 (ansökan pågår)
  • Klämskydd med ljusridåer vid impulsstyrning.
  • Rökdetektor för lokal brandsignal
  • Nyckelströmställare eller treknapps strömställare med upp-stopp-nerfunktion.
  • Vätskebarriär upp till 300/500 mm höjd över golv. Max 4500 mm bredd.
  • Låglyftsystem för överhöjd från 400 mm.
  • Höglyftande eller vertikallyftande skensytem för en installationshöjd om 15oo mm
  • Panelerna kan våtlackeras i valfri RAL kulör eller folieras.

  Förslag på föreskrivande text

  Brandtaksskjutport, OHD-C EI(1)60/EI(2) 90/EW90, med 400V eldriven kedjemotor med gravitationsstängande failsafe-funktion.

  Leverantör Svenska Jalusi AB. 031-7882450
  www.jalusi.se

  Montage i portomfattning konstruerad och  anpassad efter lokala förutsättningar och beräknad för aktuell brandjalusi och brandklass.

  Brandklass: EI60/EI90 eller EW90
  Tidskrav: 90 minuter

  Manövrering med 400V eldriven kedjemotor med gravitationsstängande failsafe-funktion för kontrollerad och automatisk stängning vid signal från brandlarm och vid strömbortfall. Styrskåpet är utrustat med batteri för att hålla brandtakskjutporten i öppet läge vid strömavbrott.
  Kopplas till befintligt brandlarmssystem eller röksensorer etc.
  Daglig körning via nyckelströmställare eller knappar på styrskåp.

  Portbladen ska vara tillverkade i brandbeständig komposit med en tjocklek om 42 mm och i standard bruten vit strukturkulör.

  Alternativt lackeras portbladens insida/utsida i valfri RAL kulör eller foliering.

  Styrskenor ska vara tillverkade i galvaniserat stål.

  Två optiska/akustiska signalgivare (tut- och blink) skall medfölja och monteras på vardera sida om öppningen.

  Brandtakskjutporten ska vara provad enligt EN 1634-1 och 1634-3 och  klassificerad enligt EN 13501-2. Brandpanelerna  ska vara klassificerad enligt EN 13501-1 i brandklass B-s1, d0. Porten ska ha genomgått ett validerat cykeltest i enlighet med C2 (10 000 rörelser)och vara CE-märkt i enlighet med EN 13241 och EN 16034.

  Brandtakskjutporten skall vara CE-märkt och giltliga certifikat, handlingar och portindivid specifik dokumentation skall vid anmodan överlämnas till beställaren.

  Brandtakskjutportens utförande anpassas för väggmontage.