LÄS MER →

Brandgardin RGT EW 60 Compact

Hem 9 Brandskyddsportar 9 Brandgardiner 9 Brandgardin RGT EW 60 Compact
Brandgardin RGT EW 60 Compact för industri och lager.
Brandgardin RGT EW 60 Compact för industrier.

RGT EW 60 Compact

Denna brandgardin i brandklass EW60 i Compact utförande, är avsedd för att separera brandcellsgränser mellan två utrymmen i händelse av brand. Modellen medger skydd av mycket stora öppningar med bibehållen och certiferad brandklass. Leveransen innehåller ett styrskåp som tar om hand de signaler som ska in och ut samt två uppsättningar med optisk- och akustisk larmgivare att monteras på båda sidor öppningen. Brandgardinen styrs normalt av ett brandlarmsystem men kan också styras av ett fristående larmsystem eller detektorer. Brandklassen EW är inte tillåten att använda vid nödutrymningsvägar. Stängning vid signal från brandlarm eller strömbortfall skall ske med en av gravitation självstängande motor en så kallad Failsafe motor.
Stängning vid brandsignal eller strömavbrott får inte ske med krav på ström eller batterikraft/UPS. Electrical Failsafe (EFS) är inte tillåtet.

Brandgardinen monteras enbart utanför öppningen sk. väggmontage.

Med vår offert levereras objektsanpassade ritningar.

Vi står alltid till tjänst vid projekteringen, ring 031-788 24 50 #3

Klassificering
Brandskydd
Maxbredd
Maxhöjd
Maxyta
EW
60 minuter
10.000 mm
8.000 mm
80 m²

Tack vare kontinuerlig produktutveckling ber vi dig kontakta oss för att få de nu aktuella storlekarna. Större dimensioner kan ges på begäran.

 

BRANDGARDIN RGT EW 60 COMPACT

Teknisk specifikation

Min. dimensioner (öppningsmått): bredd 810 mm, höjd 500 mm, öppning 0,4 m²
Max. dimensioner (öppningsmått): bredd 10.000 mm, höjd 8.000 mm, öppning 80 m²
Cykler max. per dag: 0 cykler (väntande dörr i öppet läge)
Cykeltest: C2 (> 10 000 cykler)
Öppningshastighet: ± 60 mm/sek
Stängningshastighet: ± 60 mm/sek

Användarmanualer/montage och D & U

(Manualerna är på engelska. Svenska manualer erhålls vid leverans.)

Användarmanual RGT EW 60 Compact Användarmanual styrskåp MO710 AZ(F)(N)ZNBW

Brandgardin RGT EW60 Compact

Den här Brandgardinen är lättmonterad med en liten rulldiameter/kasset samt smala styrskenor. Brandgardinens konstruktion möjliggör brandsäkring av de riktigt stora öppningarna som kräver ett brandskydd. Brandklassen EW60 håller formellt tiden i 60 minuter under situationer där avståndet till brännbart material inte överstiger ca 1 meter. Exakt avstånd beräknas av din brandkonsult via formeln 15 kW/m² (W). Brandgardinen RGT EW60 Compact är lättplacerad i trånga utrymmen och gör sig lika bra i inomhusmiljöer som för den tunga industrin. Självklart CE-märkt och Certifierad enligt de nya och nu gällande normerna.

Certifiering

 • Testad enligt EN 1634-1
 • Klassificerad enligt EN 13501-2, EN 13501-1
 • CE-märkt enligt EN 13241, EN 16034
 • Brandklassificering enligt EN 13501-2 EW 30, EW 60
 • CE-certifikatnummer 1812-CPR-1683

Gardinduk

Tjocklek: 1,8 mm
Vikt: 2,24 kg/m²
Material: dubbelsidig aluminiumhölje, silverfärgad
Brandklassificering enligt EN 13501-1: B-sl, dO

Styrskenor

Dimensioner: bredd 80 mm per sida, djup 64 mm
Material: galvaniserat stål​

Kassett

Mått: höjd/djup 200, 250 eller 320 mm beroende på storlek brandgardin
Material: galvaniserat stål

Gravitationsstyrd Failsafe Rörmotor

Brandgardinen RGT EW60 är utrustad med en 230V special Failsafe rörmotor som är självstängande av egenvikt/gravitation vid signal från brandlarm eller strömbortfall. Motorn stänger kontrollerat och utan krav på tillförd ström.
Sk. Electrical Failsafe (EFS) rörmotor, kräver strömförsörjning från batteri för att stänga vid brandlarm eller strömbortfall. Det är inte tillåtet enligt nu gällande normer.

Styrning

Brandgardinen är en sk. ”waiting door” dvs den står alltid öppen och är inte tillverkad för att användas vid daglig öppning/stängning. Styrning sker via knappsats på levererat styrskåp. Andra styrningar på begäran. Styrskåpet innehåller batterier för att förse de akustisk- optiska larmgivarna med ström vid strömbortfall. Styrskåpet möjliggör fördröjd stängning vid signal från brandlarm och strömbortfall.

Säkerhet

Brandgardinen är utrustad med ett fallskydd med integrerad stoppkrets. Med varje leverans medföljer två uppsättningar akustisk- optiska larmgivare att monteras på vardera sida om brandgardinen. Dessa larmgivare aktiveras vid signal från brandlarm och strömavbrott. Allt enligt gällande normer.

Installationsytor

Tillåtna monteringsunderlag: lättbetong, kalksandsten, betong, murverk, brandsäker stålkonstruktion, metallregelvägg 0,8 mm

Användning

 • Endast lämplig för inomhus / inomhus situationer (vindklass 0) utan högt undertryck eller övertryck
 • Ska endast användas vid brand (”väntande” dörr)
 • Montering endast möjlig på väggen/öppningen (Väggmontage)
 • Tillåtna monteringsytor: Lättbetong, kalksandsten, betong, murverk, brandbeständig stålkonstruktion, metallregelvägg 0,8 mm

Standard

 • Gravitationsstängande felsäker rörmotor 230 V (failsafe) inkl. styrskåp.
 • 2 x optiska / akustiska signaler (tut- och blink)
 • Styrskenor och kassett i galvaniserat stål

Alternativ/Tillval

 • Batteribackup (UPS) för att upprätthålla öppet läge i händelse av strömavbrott (ej för stängning!)
 • Galvaniserade ståldelar  (kasset och styrskenor) pulverlackerade i valfri RAL-färg
 • Rökdetektor för ett fristående system
 • Nyckelströmställare
 • Version för frysrumsutförande ner till -25 grader Celsius

  Föreskrivande text

  Brandgardin, eldriven inkl kassett

  Brandgardin RGT EW 60 Compact, leverantör Svenska Jalusi AB.

  Brandklass: EW (flamskydd + viss värmestrålning)
  Tidskrav: 60 minuter

  Manövrering: 230V elmotor med gravitationsstängande failsafe-funktion för automatisk och kontrollerad självstängning vid strömbortfall och brandlarm.
  Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, röksensorer.

  Stängning vid brandlarm eller strömbortfall med krav på tillgänglig ström- eller batteridrift (UPS) är ej tillåtet enligt gällande normer. Electrical Failsafe (EFS) är inte tillåtet enligt gällande normer

  Testad, från båda sidor i enlighet med EN 16334-1

  Klassificerad enligt EN 13501-2

  Brandgardin klassificerad enligt EN 13501-1 i brandklass B-s1, d0

  Validerat cykeltest i enlighet med C2 (10 000 rörelser)

  CE-märkt i enlighet med EN 13241 och EN 16034

  Gardin: Flamsäker fiberduk
  Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
  Kassett: galvaniserat stål.
  Kulör: Brandgardinduk grå, styrskenor/kassett i galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

  Brandgardinens storlek anpassas för väggmontage.