LÄS MER →

Brandgardin RGT EI (1) 45 / EI (2) 60 / EW 120

Hem 9 Brandskyddsportar 9 Brandgardiner 9 Brandgardin RGT EI (1) 45 / EI (2) 60 / EW 120
Brandgardin RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 / EW 120
Brandgardin RGT EI(1) 60 EI(2) 120 EW 120

RGT EI (1) 45 / EI (2) 60/ EW 120

Brandgardinen isolerar effektiv mot strålningsvärmen enligt normkraven upp till 60 minuter. Brandgardinen i EI utförande får användas i utrymningsvägar, men inte som utrymningsväg genom brandgardinen. Den stänger vid signal från brandlarm eller fristående larmsystem. Brandgardinen är ett passivt skydd som står öppen på dagarna och stängs enbart vid signal från brandlarm eller strömavbrott. Det är vanligt att brandgardinen kompletterar en normal industriport som monteras på motsatt sida och som används för daglig öppning och stängning. En gravitationsstängande sk. failsafemotor ser till att brandgardinen stänger kontrollerat av egenvikt vid signal från brandlarm, oavsett tillgång till ström eller inte.

Klassificering
Brandskydd
Maximal öppningsbredd
Maximal öppningshöjd
Maximal öppning
EI (1) 45
45 minuter
7 000 mm
7 000 mm
± 35 m²
EI (2) 60
60 minuter
7 000 mm
7 000 mm
± 35 m²
EW 120
120 minuter
7 000 mm
7 000 mm
± 35 m²
EI (1) 60
60 minuter
7 000 mm
7 000 mm
± 24,5 m²
EI (2) 120
120 minuter
7 000 mm
7 000 mm
± 24,5 m²
EW 120
120 minuter
7 000 mm
7 000 mm
± 24,5 m²

Tack vare kontinuerlig produktutveckling ber vi dig kontakta oss för att få de aktuella måtten. Större dimensioner kan ges på begäran.

BRANDGARDIN RGT EI(1)45/ EI(2)60/ EW120

Teknisk specifikation

Min. dimensioner (öppningsmått): bredd 750 mm, höjd 100 mm, öppning ± 0,1
Max. dimensioner (öppningsmått): bredd 7 000 mm, höjd 7 000 mm, öppning ± 35
Cykler max. per dag: 0 cykler (väntande port i öppet läge)
Cykeltest: C0 (< 500 cykler)
Öppningshastighet: ± 60 mm/sek
Stängningshastighet: ± 60 mm/sek

Användarmanualer

(Manualerna är på engelska. Svenska manualer erhålls vid leverans.)

Användarmanual RGT EI
Användarmanual control box MO710 AZ(F)(N)ZNBW

Certifiering

 • Testade enligt: EN 1634-1, EN 1634-3
 • Klassificerad enligt: EN 13501-2
 • CE-märkta enligt: EN 13241, EN 16034
 • Brandklassificering enligt EN 13501-2: EI(1) 30, EI(1) 45, EI(2) 30, EI(2) 45, EI(2) 60, EW 30, EW 60, EW 90, EW 120
 • CE-certifikatnummer: 2434-CPR-0160, 2434-CPR-0276

Gardinduk

Tjocklek: 9 mm
Vikt: 6 kg/m²
Material: dubbelväggigt tyg, inuti keramikull, utvändigt förstärkt aluminiumbeklädnad, sammansatt av kevlartråd

Styrskenor

Dimensioner: bredd 120 mm per sida, djup 80 mm
Material: galvaniserat stål

Kassett

Mått: höjd/djup 250, 300, 350, 400 eller 450 mm beroende på storleken på brandgardinen
Material: galvaniserat stål

Installationsytor

Tillåtna monteringsunderlag: lättbetong, kalksandsten, betong, murverk, brandsäkrad stålkonstruktion

Alternativ/Tillval

Inomhus/utomhusapplikation möjligt: Nej
Vindlastklass: 0 (endast lämplig för inomhussituationer)
Montering i nischöppningen möjlig: Montering i nischöppningen möjlig
Röksäker klassificering: Sa (till ± 9 m²) S200 (till ± 6 m²)
Lackering av kassett och styrskenor: Olika standard RAL, NCS, Sikkens färger (glansnivå ± 40%, lagertjocklek 80 till 100 mu)

Användning

 • enbart avsedd för inomhus / inomhus bruk (vindklass 0) utan höga under- eller övertryck
 • passiv produkt, dvs. används enbart vid nödsituation
 • möjlig att montera både på och inuti omfattning (vägg- och nischmontage)
 • tillåtna monteringsytor: lättbetong, kalksandsten, betong, murverk eller brandskyddsbehandlad stålkonstruktion. 

Standard

 • gravitationsstängande failsafe rörmotor 230 V med styrenhet (upp till ± 26 m² för RGT EI(1) 45, upp till ± 18 för RGT EI(1) 60)
 • gravitationsstängande failsafe boxmotor med kedjedrift 400 V inkl. med styrenhet med integrerat batteri (om öppning > ± 26 m²)
 • 2 x optiska / akustiska signaler (tut- och blink)
 • styrskenor och kassett i galvaniserat stål

Alternativ

 • Rökgastäthet i enlighet med Sa (upp till ± 9 m²) och S200 (upp till ± 6 )
 • batteribackup (UPS) för att bibehålla öppen position vid strömavbrott
 • galvaniserade delar kan pulverlackeras i valfri kulör enligt RAL-skalan
 • rökdetektor för fristående system
 • nyckelströmställare

Föreskrivande text

Brandgardin, eldriven failsafemotor inkl kassett.
Brandgardin RGT EI 45 eller EI 60 eller EW 120 – leverantör Svenska Jalusi AB.
Brandklass: EI (flamskydd + viss värmestrålning) eller EW
Tidskrav: 45 min eller 60 min.
Manövrering: 230V elmotor med gravitationsstängande failsafe-funktion för automatisk och kontrollerad självstängning vid strömbortfall och brandlarm.
Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, röksensorer.

Stängning vid brandlarm eller strömbortfall med krav på tillgänglig ström- eller batteridrift (UPS) är ej tillåtet enligt gällande normer.

Testad, från båda sidor i enlighet med EN 1634-1 och 1634-3
Klassificerad enligt EN 13501-2
Validerat cykeltest i enlighet med C0
CE-märkt i enlighet med EN 13241 och EN 16034

Gardin: Flamsäker fiberduk
Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
Kassett: Galvaniserat stål.
Kulör: Brandgardinduk grå, styrskenor/kassett i galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

Brandgardinens storlek anpassas för väggmontage.