Arkitekter

Kontakt

  FöretagPrivatperson

  Ärende

  Svenska Jalusi AB

  Besöksadress / Leveransadress / Faktureringsadress
  • Ovädersgatan 10
  • 418 34 Göteborg

  Stockholm / Mälardalen
  Telefon: (+46)8-22 33 60

  Malmö / Skåne
  Telefon: (+46)40-611 31 00

  Vår telefonväxel

  Välj svarsalternativ ”1” för Försäljning, felanmälan, frågor om pågående leveranser mm.
  Välj svarsalternativ ”2” för Teknisk support
  Välj svarsalternativ ”3” för Rådgivning, projektering
  Välj svarsalternativ ”4” för Övriga ärenden, ekonomi mm.

  Ekonomifrågor kan med fördel även ställas via e-post ekonomi@jalusi.se.

  Maila gärna en förfrågan till oss

  Ju mer information vi får desto lättare blir det för oss att ge korrekta svar.
  Namn och kontaktuppgifter är givetvis viktigast, men även företagsnamnet i de fall det är tillämpligt.
  Gäller det prisuppgifter är det en fördel om vi får reda på vilken ort i landet jalusin skall monteras i.