• Göteborg 031-788 24 50
  • Stockholm 08-22 33 60
  • Malmö 040-611 31 00
  • Nationellt 0771-365 000
Arkitekter

Kontakt

FöretagPrivatperson

Ärende

Svenska Jalusi AB

  • Huvudkontor Göteborg
  • Ovädersgatan 10, 418 34 Göteborg
  • Telefon: (+46)31-788 24 50
  • Fax: (+46)31-53 80 81
  • Email: info@jalusi.se
Besöksadress / Leveransadress / Faktureringsadress
  • Ovädersgatan 10
  • 418 34 Göteborg

Stockholm / Mälardalen
Telefon: (+46)8-22 33 60

Malmö / Skåne
Telefon: (+46)40-611 31 00

Vår telefonväxel

Välj svarsalternativ ”1” för Försäljning, felanmälan, frågor om pågående leveranser mm.
Välj svarsalternativ ”2” för Teknisk support
Välj svarsalternativ ”3” för Rådgivning, projektering
Välj svarsalternativ ”4” för Övriga ärenden, ekonomi mm.

Ekonomifrågor kan med fördel även ställas via e-post ekonomi@jalusi.se.

Maila gärna en förfrågan till oss

Ju mer information vi får desto lättare blir det för oss att ge korrekta svar.
Namn och kontaktuppgifter är givetvis viktigast, men även företagsnamnet i de fall det är tillämpligt.
Gäller det prisuppgifter är det en fördel om vi får reda på vilken ort i landet jalusin skall monteras i.