LÄS MER →

Brandkravet och verksamheten kräver eftertanke vid val och projektering av våra Brandskyddsportar

 

 Kravet och medvetenheten om ett korrekt brandskydd ökar i samhället. Svenska Jalusi AB har kunskapen och förmedlar den gärna till brandkonsulter, fastighetsägare, logistikkedjor m.fl. Med rätt kunskap och medvetenhet inför projektering, upphandling och drift kan mycket tid och pengar tjänas på att ett korrekt brandskydd projekteras.

Med brandskyddsportar avser vi mekaniska portar som genom stängning skyddar mot spridning av brand och underlättar utrymning. Här ingår brandgardiner, brandjalusier, brandtakskjutportar – även snabbgående brandtakskjutportar samt traditionella brandskjutportar.

 Vårt breda sortiment av olika brandskyddsportar kan med vår kunskap på ett enkelt sätt anpassas i den komplexa miljön som brandskyddslösningar kräver och rätt produkt med rätt egenskaper som är anpassade för den verksamhet som bedrivs. Vikten av korrekt projektering, analys och föreskrifter utförs av en specialiserad brandkonsult, brandingenjör motsv. som föreslår ett brandskydd med hänsyn tagen till fastighetens krav på brandskydd och aktuell verksamhet mm.

Svenska Jalusi bistår det föreskrivande ledet med rekommendationer om förslag på olika lösningar utifrån våra kunskaper.

Hem 9 Brandskyddsportar

För att skydda liv och egendom så skapas det tid för utrymning och räddning samt begränsning av skador vid händelse av en brand.

 Visste ni att;

  • Vi har en brandtaksskjutport i brandklass EI60/90 som kan öppna med 1000 mm/sek!
  • Brandgardiner är ett helt passivt brandskydd som inte ska användas för daglig öppning/stängning.
  • Brandskyddsportar får INTE stänga med krav på motor/ström eller batteridrift vid signal från brandlarm eller strömborfall. De ska självstänga med en gravitationsstängande Failsafe motor! Electrical Fail Safe (EFS) är INTE tillåtet.
  • Brandjalusier och brandtakskjutportar användas för att stänga och öppna vid dagligt bruk.
  • Brandklassen på brandskyddsporten kan INTE ökas genom att vattenbegjuta den med sprinkler.
  • På brandjalusier och brandtakskjutportar kan det monteras en vätskebarriär som hindrar att farliga vätskor sprider sig ut i lokalen eller miljön. Bra för restvärdesräddningen och miljön!
  • Våra brandtakskjutportar kan erhållas med låglyft på endast 400mm.
  • Alla brandskyddsportar ska åtföljas av korrekt dokumentation, både CE-märkning och giltligt Certifikat – annars får de inget leveransgodkännande.
  • Det finns säkert mängder av kvalificerade frågeställningar som vi gärna hjälper er med!

Svenska Jalusi AB – Vi är duktiga på våra brandskyddsportar och levererar schyssta grejor och bra support!

Brandgardin

Brandgardin

Brandgardinerna är små och enkla att placera och anpassa för olika miljöer och de fyller höga brandklasser vid behov. De är ett passivt brandskydd som dagligen står öppen och skall inte användas för daglig öppning/stängning.
Vid signal från brandlarm stänger brandgardinen kontrollerat genom den specialanpassade gravitationssäkrade failsafemotorn.

Brandjalusi

Brandjalusi

Brandjalusierna är ett användningsbart brandskydd där det på daglig basis går att öppna/stänga mellan brandceller utifrån de behov som finns. Vid signal från brandlarm stänger brandjalusin, oavsett vikt, kontrollerat genom den specialanpassade gravitationssäkrade failsafemotorn. Brandjalusierna kan tillverkas i stora storlekar men kräver korrekt projektering då det ofta handlar om stora ytor och vikter. Vissa brandjalusier kan utrustas med sk. vätskebarriär som hindrar spridning av miljöfarliga vätskor och underlättar vid restvärdesräddning.

Brandtakskjutportar

Brandtakskjutportar

En takskjutport med brandskyddande egenskaper. Montage både in/utvändig och utförande enligt känt manér – dock mycket tyngre.
Vid signal från brandlarm stänger brandtakskjutporten, oavsett vikt, kontrollerat genom den specialanpassade gravitationssäkrade failsafemotorn. Kan utrustas med klämskydd för dagligt bruk med sedvanlig impulsstyrning vid behov. Kan även utrustas med sk. vätskebarriär som hindrar spridning av miljöfarliga vätskor och underlättar vid restvärdesräddning.

Brandtakskjutportar snabbgående "SPRINT"

Brandtakskjutportar snabbgående "SPRINT"

En takskjutport med brandskyddande egenskaper. Hastighet vid öppning och stängning upp till 1000 mm/s med en frekvensstyrd 400V motor. Montage både in/utvändig och utförande enligt känt manér – dock mycket tyngre. Brandtakskjutporten ”SPRINT” är normalt alltid stängd, öppnas av brukaren via någon form av impuls och stänger efter programerad tid.
Utrustas med ljusridåer som klämskydd för dagligt bruk med sedvanlig och valfri impulsstyrning.

Brandskjutportar

Brandskjutportar

Klassisk brandskjutport. Den monteras utanför öppning och går i skenor i taket/på väggen och hålles låst i öppet läge via en självhållande magnet. Brandlarmet släpper magneten och brandskjutporten stänger kontrollerat genom motvikt. Öppning sker manuellt eller via motordrift.