Arkitekter

Brandgardiner

Brandgardiner är ovärderliga vid en brand. När en signal från ett brandlarm eller en rökdetektor börjar ljuda så kommer gardinerna automatiskt att stängas. På så vis skyddas resterande byggnadsdelar från potentiell brandspridning.

Brandgardiner – ett effektivt skydd mot brand och strålning

Brandgardiner är endast lämpade för användning vid brand och inte för dagligt bruk då de är konstruerade för nödsituationer. Med de brandgardiner du hittar hos oss på Svenska Jalusi får du ett effektivt skydd mot både brand och strålning i brandklasser EW samt EI. Du får även ett brandskydd som kräver mindre utrymme än brandjalusier som är snäppet större. De passar dessutom utmärkt i flera olika miljöer som exempelvis sjukhus, köpcentrum, industrilokaler, offentliga byggnader och skolor, för att bara nämna några få.

Varför investera i en brandgardin?

  • Skyddar omkringgivande byggnadsdelar från eventuell brandspridning.
  • Effektivt skydd mot både brand och strålning.
  • Brandtäta och håller värmestrålning borta i upp till 90 minuter.

Vi har brandgardiner för alla behov

När en brandgardin monteras bör den uppfylla samma brandkrav som väggen den monteras mot. Därför har vi flera olika gardiner i brandklass EW. Vår brandgardin RGT EW 90 är brandtät och håller värmestrålningen borta i uppemot 90 minuter och finns i storlekar upp till 18,5 kvm. Brandgardinen RGT EW 60 är brandtät och håller undan värmestrålningarna i upptill 60 minuter och även den finns i olika storlekar men här uppgår dessa till hela 45 kvm. Sist men verkligen inte minst har vi brandgardinen RGT EW 30 som håller sig brandtät och håller undan värmestrålningarna i upp till 30 minuter. De finns i storlekar upp till 48 kvm.

När du väljer någon eller några av våra brandgardiner, så får du sinnesro på köpet. Våra produkter är konstruerade för att förse dig och alla runtom med ett tryggt och säkert skydd mot bränder, värmestrålning och rökutveckling.

Osäker på vilken brandgardin just du behöver? Eller vill du kanske veta mer om våra pålitliga och högkvalitativa produkter? Kontakta oss gärna så fyller vi i eventuella luckor!

Brandgardin RGT EI 120

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd i brandklasser EW och EI.
De kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EI upp till 120 minuter i storlekar upp till 24 kvm.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 90

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd i brandklasser EW och EI.
De kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 90 minuter i storlekar upp till 18,5 kvm.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 60

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd i brandklasser EW upp till EI.
De kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 60 minuter i storlekar upp till 48 kvm.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 30

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd brandklasser EW och EI.
De kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 30 minuter i storlekar upp till 48 kvm.

Till produkt