• Göteborg 031-788 24 50
  • Stockholm 08-22 33 60
  • Malmö 040-611 31 00
  • Nationellt 0771-365 000
Arkitekter
Här får du veta mer om brandskyddsjalusier och brandgardiner.

Brandskydd

Brandjalusier och brandgardiner används för att för att säkra utrymningsvägar och begränsa brandspridning. Som garant för både människoliv, fast egendom och lösöre är det exceptionellt viktigt att dessa dimensioneras och projekteras rätt. Ytterst ansvarig för kravspecifikationerna är brandkonsulten för det aktuella projektet.

De brandskydd som Svenska Jalusi erbjuder uppfyller specifikationerna utifrån senaste europeiska standarden EN1364-1 samt är klassificerade enligt EN13501.

De typer av brandskydd vi tillhandahåller är:

  • brandjalusier i brandklasser upp till EI 120. Dessa är designade att kunna användas för dagligt bruk.
  • brandgardiner i brandklasser upp till EW 120. Brandgardiner är ett passivt skydd och körs enbart vid brandlarm och årlig kontroll.

Brandjalusierna i EI-klassen kan även erhållas rökgastäta samt i ett komplett ATEX-godkänt utförande där så krävs.

Läs mer om de olika brandklasserna i vår jalusiskola

Brandjalusi RGS EI 120

Utvecklad för att tåla de högsta kraven för brandskydd. Lameller med dubbla stålväggar och tjock isolering ser till att vare sig eld eller värmestrålning från en fullt utvecklad brand sprider sig över till motsatt sida inom två timmar.

– Storlekar på upp till 100 kvm!
– Byggd för daglig användning.
– Kan ATEX-klassas.
– Kan erhållas med rökgastäthet enligt EN 1634-3
– Kan erhållas med vätskebarriär
– Utöver brandskyddet ger den ett enastående inbrottsskydd.

Till produkt

Brandjalusi RGS EI 60 (EW 180)

Utvecklad för att tåla de högsta kraven för brandskydd. Lameller med dubbla stålväggar och tjock isolering ser till att vare sig eld eller värmestrålning från en fullt utvecklad brand sprider sig till motsatt sida inom 60 minuter.

– Storlekar på upp till 50 kvm!
– Byggd för daglig användning.
– Kan ATEX-klassas.
– Kan erhållas med rökgastäthet enligt EN 1634-3
– Kan erhållas med vätskebarriär.
– Kan erhållas med certifierad ljudreducering upp till 55dB.
– Utöver brandskyddet ger den ett enastående inbrottsskydd.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 120

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd inom brandklassen EW.
De är billigare och kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 120 minuter i storlekar upp till 24 kvm.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 90

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd inom brandklassen EW.
De är billigare och kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 90 minuter i storlekar upp till 36 kvm.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 60

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd inom brandklassen EW.
De är billigare och kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 60 minuter i storlekar upp till 48 kvm.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 30

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd inom brandklassen EW.
De är billigare och kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 30 minuter i storlekar upp till 48 kvm.

Till produkt

Brandjalusi RGS EW 120

Jämfört med jalusier i den högre EI-klassen kräver denna jalusi mindre utrymme runt dagöppningen.
Användbar i offentliga miljöer, köpcenter och inom industrin, där man med denna jalusi får man en port som kan öppnas och stängas dagligen när den inte aktivt skyddar mot pågående brand.
Egendom och utrymningsvägar skyddas mot brand i upp till 120 minuter enligt brandklassen E 120.
Jalusier på upp till 18 kvm klarar även brandklass EW 120 min.

Till produkt

Brandjalusi RGS EW 90

Är er portöppning upp till 15 meter bred?
Skall porten användas i dagligt bruk?
Frekvent körning?
Skall den klara en relativt hög brandklass, EW 90?

Då är denna brandjalusi RGS EW 90 rätt produkt!

Till produkt

Brandjalusi RGS EW 60

För dagliga öppningar och dagöppningar upp till 90 kvm!
Denna brandjalusin klarar tuffa miljöer och hårda krav enligt brandklassningen EW.
Passar överallt där krav på brandskydd och frekvent körning finns.
Bredder och höjder på upp till 15 meter.

Till produkt

Brandjalusi RGS E 60

En brandjalusi som klarar att täcka stora ytor när brandklasskraven inte är så högt ställda.
Utformad för daglig körning.
Den av våra brandjalusier som är minst utrymmeskrävande och således enklast att planera in.
Då den är dimensionerad för att klara stora ytor upp till 90 kvm, klarar den på köpet en högre brandklass.
Därför erbjuder vi inte brandjalusier anpassade enbart för den lägsta brandklassen E30.

Till produkt