Arkitekter
Här får du veta mer om brandskyddsjalusier och brandgardiner.

Brandskydd

Ring oss »

Brandjalusier och brandgardiner används för att för att säkra utrymningsvägar och begränsa brandspridning. Som garant för både människoliv, fast egendom och lösöre är det exceptionellt viktigt att dessa dimensioneras och projekteras rätt. Ytterst ansvarig för kravspecifikationerna är brandkonsulten för det aktuella projektet.

Brandskyddsklass på våra jalusier

De brandskydd som Svenska Jalusi erbjuder uppfyller specifikationerna utifrån senaste europeiska standarden EN16034 samt är klassificerade enligt EN13501.

Typ av brandskydd vi tillhandahåller är:

  • brandgardiner i brandklasser upp till EI 120. Brandgardiner är ett passivt skydd och körs enbart vid brandlarm och årlig kontroll.
  • brandjalusier i brandklasser upp till EI 60. Dessa är designade att kunna användas för dagligt bruk.
  • brandtakskjutportar i brandklasser upp till EI 90. För dagligt bruk med nödutrymningsdörr som tillval. Öppnas traditionellt längs med taket eller rakt upp om höjdutrymmet tillåter.

Läs mer om de olika brandklasserna i vår jalusiskola »

Brandjalusi RGC EI 60

Utvecklad i kompositmaterial för att tåla de högsta kraven för brandskydd. Lameller med dubbla stålväggar och tjock isolering ser till att vare sig eld eller värmestrålning från en fullt utvecklad brand sprider sig till motsatt sida inom 60 minuter.

– Storlekar på upp till 40 kvm!
– Byggd för daglig användning.
– Kan ATEX-klassas.
– Kan erhållas med vätskebarriär.
– Utöver brandskyddet ger den ett enastående inbrottsskydd.

Till produkt

Brandgardin RGT EI 120

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd i brandklasser EW och EI.
De kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EI upp till 120 minuter i storlekar upp till 20 kvm.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 90

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd i brandklasser EW och EI.
De kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 90 minuter i storlekar upp till 18,5 kvm.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 60

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd i brandklasser EW upp till EI.
De kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 60 minuter i storlekar upp till 48 kvm.

Till produkt

Brandgardin RGT EW 30

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd brandklasser EW och EI.
De kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.
Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.
Brandklass EW upp till 30 minuter i storlekar upp till 48 kvm.

Till produkt

Brandjalusi RGS EW 120

Jämfört med jalusier i den högre EI-klassen kräver denna jalusi mindre utrymme runt dagöppningen.
Användbar i offentliga miljöer, köpcenter och inom industrin, där man med denna jalusi får man en port som kan öppnas och stängas dagligen när den inte aktivt skyddar mot pågående brand.
Egendom och utrymningsvägar skyddas mot brand i upp till 120 minuter enligt brandklassen EW 120.

Till produkt

Brandjalusi RGS EW 90

Är er portöppning upp till 15 meter bred?
Skall porten användas i dagligt bruk?
Frekvent körning?
Skall den klara en relativt hög brandklass, EW 90?

Då är denna brandjalusi RGS EW 90 rätt produkt!

Till produkt

Brandjalusi RGS EW 60

För dagliga öppningar och dagöppningar upp till 90 kvm!
Denna brandjalusin klarar tuffa miljöer och hårda krav enligt brandklassningen EW.
Passar överallt där krav på brandskydd och frekvent körning finns.
Bredder och höjder på upp till 15 meter.

Till produkt