• Göteborg 031-788 24 50
  • Stockholm 08-22 33 60
  • Malmö 040-611 31 00
  • Nationellt 0771-365 000
Arkitekter

Produkter

Avskiljning

Invändig avskärmning

Våra Avskiljningsjalusier kännetecknas av mångsidighet och flexibilitet vad det gäller användningsområden. De används med fördel vid invändig avskärmning och inredning där det inget formellt krav på inbrottsskydd finns. De är tysta och låser sig automatiskt. Med elegant, smäcker design och hög finish på den lackerade ytan smälter dessa utsökt in i den exklusivaste inredning.

Visa Avskiljning

Inbrottsskydd

Utan krav på klassning

Grundversionerna av våra produkter ger ett gott inbrottsskydd när formella krav på skyddsklass saknas.
Flera av våra modeller kan även fås i utförande mot Skyddsklass (se separat produktgrupp).

Vår enkla vokabulär:
Jalusier = täta, heltäckande
Galler = med genomsikt

Visa Inbrottsskydd

Inbrottsskydd

Skyddsklass enligt SSF 200:5

Vi har jalusier och rullgaller som uppfyller de senaste kraven för skyddsklass 2 och 3 enligt SSF 200:5.
Vår Skyddsjalusi VST 5110 finns även i ett utförande som överstiger kraven för Skyddsklass 3 !

Vår enkla vokabulär:
Jalusier = täta, heltäckande
Galler = med genomsikt

Visa Inbrottsskydd

Bostäder/kontor

Fönsterjalusier

Fönsterjalusier, solskyddet som är så mycket mer.
Inget annat solskydd erbjuder så många fördelar:
- Solskydd
- Bättre inomhusklimat
- Mörkläggning
- Inbrottsskydd
- Energibesparing sommar och vinter
- Insynsskydd
- Bullerdämpning
Allt i en produkt!

Visa Bostäder/kontor

Brandskydd

Brandklasser E, EW upp till 120 minuter, EI upp till 60 minuter

Brandjalusier för dagligt bruk och brandgardiner som passivt skydd. Våra produkter för brandskydd är alla testade gentemot de senaste europeiska normerna. Varje produkt klarar sin angivna brandklass i torr miljö, dvs. utan hjälp av vattenbegjutning, t ex sprinklers.

Visa Brandskydd

Industri/Garage

Jalusier/ rullportar för frekvent körning

Jalusier samt isolerade industrirullportar som anpassats för intensiv användning.
De är byggda för att hålla och kunna köras frekvent. Styrning via impuls gör att de ofta faller under regelverket för maskindrivna portar, med ökade krav på säkerhet och återkommande besiktning.

Visa Industri/Garage