• Göteborg 031-788 24 50
  • Stockholm 08-22 33 60
  • Malmö 040-611 31 00
  • Nationellt 0771-365 000
Arkitekter

Jalusi till Mixerbord

Spår kan fräsas in i sidopanelerna, alternativt kan bockade styrskenor i aluminium användas.

Lämpliga produkter: Mini Safe Aluminium, Avskiljningsjalusi H41.