Arkitekter

Leverantörsinformation

Nedan hittar du sammanställd information gällande frågor från dig som leverantör. Du är självklart varmt välkommen att ringa eller mejla vår ekonomiavdelning om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Svenska Jalusi AB
Org.nr: 556225-1370
VAT-nr: SE556225137001

Innehar F-skattebevis.
Föremål för omvänd byggmoms (när dessa krav uppfylles i leverans).
Säte: Göteborg

Kontakta vår ekonomiavdelning via mail ekonomi@jalusi.se eller via telefon.
Välj alternativ ”4 Övriga ärenden” i vår telefonväxel: 031-788 24 50

 

Vi kan ta emot fakturor på följande sätt:

Elektronisk faktura

Vi tar helst emot elektroniska fakturor. Har ni möjlighet att skicka elektroniska fakturor, kontakta er tjänsteleverantör och be dem lägga till Svenska Jalusi AB (556225-1370). Vi samarbetar med Pagero. Mer utförlig info finns på https://www.pagero.se/project-pages/svenska-jalusi-ab/

PDF-faktura

Vi tar gärna emot fakturor via e-post enligt principen en faktura – ett mail.
Skicka fakturor till faktura@jalusi.se

Pappersfakturor

Vi arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan och effektivisera vår fakturahantering. Därför ser vi gärna att ni helst skickar digitala fakturor till oss. Har ni inte möjlighet till detta kan vi även ta emot vanliga pappersfakturor.

Faktureringsadress för pappersfakturor:

Svenska Jalusi AB
PG1527
737 84 Fagersta

Observera att vi inte vill att fakturor skickas till vårt kontor i Göteborg.

Övrig korrespondens som skickas brevledes skall dock som vanligt skickas till:

Svenska Jalusi AB
Ovädersgatan 10
418 34 Göteborg

——————————————————————————————————————————————————

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Svenska Jalusi AB omfattas av omvänd moms vid byggtjänster. Det innebär att fakturan förutom allmänna bestämmelser och formkrav ska innehålla vårt VAT dvs. momsregistreringsnummer och uppgiften ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” vid fakturering av dessa tjänster. Vid osäkerhet om tjänsten omfattar omvänd skattskyldighet finns en bra förteckning på skatteverkets hemsida.

Formkrav

Fakturan ska innehålla samtliga obligatoriska uppgifter nedan för att vi ska kunna säkerställa betalning i rätt tid.

 • Vårt juridiska bolagsnamn
 • Faktureringsadress
 • Organisationsnummer
 • Vårt inköpsordernummer 70XXXXX-XXX (i de fall ett sådant ligger till grund för er faktura)
 • Uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” vid byggtjänst
 • Det datum fakturan utfärdades (fakturadatum)
 • Fakturanummer
 • Fakturatyp, om det är kredit eller debetfaktura
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Säljarens namn och adress
 • Aktuell Momssats
 • Totalt belopp att betala
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum
 • Vid kreditfaktura ska debetfakturans fakturanummer uppges
 • Om du är godkänd för F-skatt
 • Våra generella uppgifter

Svenska Jalusi AB
Org.nr: 556225-1370
VAT-nr: SE556225137001

Innehar F-skattebevis.
Föremål för omvänd byggmoms (när dessa krav uppfylles i leverans).
Säte: Göteborg

Kontakta vår ekonomiavdelning via mail ekonomi@jalusi.se eller via telefon.
Välj alternativ ”4 Övriga ärenden” i vår telefonväxel: 031-788 24 50