Arkitekter

Vilken jalusi passar dig?

Jalusier passar i många miljöer. Vissa användningsområden är mer uppenbara än andra. Nedan har vi skapat en jalusiväljare som hjälper dig som är ovan med jalusier att välja rätt jalusi för just din verksamhet. Välj ett alternativ inom antingen Installationsmiljö eller önskade egenskaper så ger vi förslag på produkter som kan passa och förklarar kort varför.

Vill du snabbt hitta en specifik produkt att läsa mer om?

Klicka på denna texten för att komma till en lista över samtliga produkter.

Avskiljning

Stäng snabbt och enkelt till med en jalusi

Att temporärt eller mer varaktigt dela av mellan två utrymmen är ett tacksamt jobb för en jalusi. En jalusi är aldrig i vägen och syns ofta inte alls när den inte används.

Våra jalusier täcker dina behov

Vanliga användningsområden är i serveringslinjer och diskinlämningar på skolor och restauranger; i spritskåp eller garderober i barer; för kontors- och receptionsdiskar, till att stänga till framför pentryt eller som rumsavdelare. Jalusier sparar tid då man slipper plocka bort varor och värdesaker bakom jalusin.

Användningsområdena för avskärmning är så många att vi gjort Avskiljning till en av våra huvudkategorier för våra produkter.
Läs mer om fördelarna under respektive listad produkt eller inom produktkategorin Avskiljning.

Se Avskiljning i vårt galleri

Tillträdesskydd

Håller borta den tillfällige tjuven

Med tillträdesskydd återfinns produkter som utan att vara ett formellt inbrottsskydd effektivt hindrar snatterier eller stänger av ytor som allmänheten inte skall ha tillträde till. Alla produkter är låsbara och det krävs både vilja och styrka för att bryta sig igenom.

I kategorin ingår täta jalusier samt vår Kättingavskärmning som med sina stora maskor ger god genomsikt samtidigt som den håller obehöriga utanför.

Välj rätt nivå på ditt skydd

Gränsen mellan Tillträdesskydd och Inbrottsskydd är hårfin. Alla produkter inom kategorin Inbrottsskydd skulle även passa som tillträdesskydd, även om konstruktionen på de skyddsjalusierna/rullgaller är kraftigare. I många fall räcker det långt med den säkerhetsnivå dessa produkter erbjuder. Då kan andra aspekter såsom ett mindre produktformat och ett lägre pris vara viktigare.

Se Tillträdesskydd i vårt galleri

Inbrottsskydd

Jalusier och rullgaller skyddar mot inbrott

Jalusier förknippas av många i deras roll som inbrottsskydd. I vår vokabulär är jalusier täta, och rullgaller erbjuder genomsikt. Ett annat mekaniskt inbrottsskydd är fasta smidesgaller.
Vanliga användningsområden är i skyltfönster och entréer för enskilda butiker och köpcentrum. De kan skydda förråd och egentligen nästan vilka öppningar som helst som kräver ett starkare skydd.

Inte alltid krav på skyddsklassning.

I sitt grundutförande är produkterna inte testade mot någon klassning, det är inte alltid det kravet finns. De flesta produkterna finns i kraftigare versioner som uppfyller de olika krav på klassning som försäkringsbolagen ibland kräver.

Läs mer om olika klassningar och tillhörande produkter under ”Inbrottsskydd med Klassning”

Se Inbrottsskydd i vårt galleri

Inbrottsskydd med klassning

Produkter testade och godkända mot senaste normerna

I Sverige är det Stöldskyddsföreningen som utformar de krav på klassningar som gäller här. I januari 2016 kom den senaste revideringen av regelverket SSF 200:5. Den nya normen, SSF 012:3 för mekaniska inbrottsskydd, bygger delvis på de europeiska normerna EN 1627-30. Kraven och provningarna är dock betydligt hårdare i den svenska SSF 012:3 än i den europeiska normen.

 • Jalusier testade mot SSF 012:3 kan bli godkända i Skyddsklass 2 eller 3
 • Jalusier testade mot europeiska EN 1627-30 kan bli godkända i Motståndsklass 2, 3 eller 4
 • Är kravet motsvarande Skyddsklass 2 enligt SSF 012:3 motsvaras det enligt EN 1627-30 först av Motståndsklass 4
 • Motståndsklass (RC) 2 eller 3 uppfyller inga krav inom Skyddsklass (SK)

De enda klasser som gäller är Skyddsklass (SK) och Motståndsklass (RC). Det är viktigt att ha koll på vilken klass som gäller.

Vi är glada över att vara det första företaget med produkter godkända enligt den nya svenska normen SSF 012:3.

Läs mer ingående om Skyddsklassning av jalusier här.

Se Inbrottsskydd med klassning i vårt galleri

Brandskydd

Begränsar brandspridning och säkrar utrymmningsvägar

Våra produkter för brandskydd är något av det viktigaste vi kan erbjuda. Dessa produkter skyddar inte bara pengar och lösöre, de räddar faktiskt liv!

Klarar alla brandklasser från EW 30 upp till EI 120

Alla våra produkter klarar sin respektive brandklass, från EW 30 upp till EI 120, i torr miljö utan krav på vattengjutning eller säkerhetsavstånd för brännbara produkter. De är testade efter senaste revisionerna av de europeiska kraven EN 1364-1.

 • Brandjalusier är lämpliga att använda för dagligt bruk.
 • Brandgardiner är passiva skydd vilket innebär att de enbart körs ner i skarpa lägen och vid årlig funktionskontroll

Läs mer om vad som gäller om brandskydd

Se Brandskydd i vårt galleri

Solskydd

Solskydd för hela året, oavsett väder och vind

Jalusier för fönstren hemma eller på kontoret är ett av de mest effektiva solskydd som finns. Det är också, ur ett europeiskt perspektiv, också det vanligaste solskyddet. Vartannat solskydd, inkl. markiser, persienner, plisséer, screens osv. som säljs i Europa (söder om Danmark) är en jalusi.

I Europa är det i stort sett bara de nordiska länderna som inte anammat jalusier som det självklara solskyddet för sina hem.

Jalusier har många fördelar

Att de blivit så populära beror på att de är så mycket mer än bara solskydd. Mörkläggning, inbrottsskydd, energibesparing, ljud/bullerdämpning, stormskydd och insynsskydd är saker som man får ”på köpet” när man köper en jalusi som solskydd.

Läs mer om fördelarna under respektive produkt.

Mörkläggning

Våra täta jalusier kan mörklägga hela rum.

Saker man kan göra i ett mörkt rum:
Lägga barnen en tidig sommarkväll eller för en eftermiddagsvila och faktiskt få dem att somna!
Få slippa att själv vakna med solen när den går upp kl 04.30 (eller aldrig går ner) en söndagsmorgon.
Visa presentationer på projektor eller overhead en solig eftermiddag.
Se på TV / hemmabio när solen fortfarande är uppe.
Framkalla morfars gamla fotografier.
Allt som man inte vill göra i ett ljust rum…

Energibesparing

Spara energi med rulljalusier

För fönster:
I och med att jalusier monteras på utsidan av fönstret ger detta fördelar ur en energibesparingssynpunkt. Sommartid hindras solens strålar från att komma fram till, och genom, rutan och värmen hålls på utsidan. Det ger ett bättre inomhusklimat och minskar behovet av luftkonditionering.

Fönsterjalusi – skyddar mot kyla, håller värmen

Vintertid bildas en luftspalt mellan jalusin och fönstret. Det bildar ytterligare ett lager som skyddar mot den bistra vinternatten. Då i genomsnitt 40 procent av värmeutstrålningen från ett hus försvinner genom fönstren, och en jalusi dämpar denna värmeförlust med cirka 25 procent, kan energibesparingen bli betydande.

Kommersiell tillämpning:
Skärma av kylrum och baklastade kylridåer.

Genomsikt

Rullgaller erbjuder god genomsikt

Visa dina varor och din butik genom det stängda rullgallret. Med rätt belysning innebär inte en stängd butik ett stängt visningsfönster.

Välj själv graden av genomsikt

Alla jalusier som har genomsikt benämner vi som rullgaller. Även om vi har en standard för hur mycket genomsikt varje produkt har, kan man i många fall själv välja hur mycket genomsikt man vill ha. Vi har tre standardprodukter som alla erbjuder olika typer av genomsikt.

Perfo 6520 Stål erbjuder den överlägset bästa genomsikten för ett rullgaller. Nästan 50%.
Även för Perfo 8320 ger de många perforeringarna en illusion av öppenhet.
GR 8320 Större hål (70x60mm) ger en annan typ av genomsikt.

Andra produkter vi erbjuder med genomsikt är Kättingavskärmning och Smidesgaller.
Industrirullport 7720 kan förses med genomsiktsfönster.

Ljuddämpning

Jalusier dämpar ljud och buller

Ljuddämpning eller bullerdämpning är en egenskap våra isolerade jalusier är bra på. Våra jalusier under kategorin Avskiljning klarar detta bra och de minsta modellerna dämpar ljud/buller med cirka 10dB. Vanliga tillämpningsområden är i kök och diskrum där man vill kunna nyttja matsalen utan att störas av köksapparater. Ju kraftigare jalusi desto bättre blir ljudisoleringen.

Brandjalusier reducerar ljud bäst

För stora behov kan vår Brandjalusi RGS EI 60 beställas med tillval som reducerar ljud med 36 dB enligt EN ISO 10140-2.
För det extrema behovet finns en variant av RGS EI 60 som klarar ljudreducering med 55 dB. Den är visserligen inte speciellt billig, men man får en häftig brandklassning EI 60 på köpet!

Fönsterjalusier räddar nattsömnen

Jalusier framför fönstren ljudsanerar hemmamiljön från trafikbuller, stadens larm eller fåglars kvitter. Bullerdämpning är ytterligare en i raden av egenskaper man får med fönsterjalusier.

Motordrift

Styr dina jalusier med elmotor eller vev

Alla våra jalusier och rullgaller kommer med elmotordrift som standard. Vanliga tillval är nödmanövrering med vev eller batteribackup vilka gör att man kan köra en jalusi som blivit strömlös. På vissa produkter finns det andra alternativ att välja utöver motordrift.

Klämskydd, fotceller och brandlarm

Styrning sker vanligtvis med strömställare med eller utan nyckel. Men jalusier kan också styras via avancerade portstyrningsskåp som dessutom har koll på bl a klämskyddsautomatik och fotoceller eller som är kopplade till andra system, t ex timer eller brandlarm. Jalusier kan också styras från handsändare eller din egen smartphone.

Manuell manövrering

Vev eller motor beroende på jalusi

En del jalusimodeller kan, beroende på storlek, också manövreras för hand. Vanligast är då vevmanövrering, men även banddrag och en självbalanserad fjädervals är vanliga alternativ.

Jalusivev inte lämplig vid utrymning

Nödmotor med vev kan levereras som tillbehör med jalusin vid beställning. Nödmotorn kan användas vid tillfällen då rörmotorn är obrukbar, och öppning eller stängning måste genomföras. Nödmotor med vev är inte lämplig att använda vid akuta nödutrymningar. Det tar lång tid att öppna/stänga jalusin med nödveven.

Veven kan anslutas till nödmotorn:
 • direkt in i nödmotorn
 • genom ett hål i serviceluckan
 • med en dold ögla/krok inuti kassetten
 • med en synlig ögla/krok

 

Sätt dig in i hur din nödmotor med vev fungerar innan du behöver använda den i en verklig situation. Veva tills tillräcklig öppnings/stängningsnivå har erhållits. Undvik att veva förbi det övre gränsläget.
Ett alternativ till nödmotor är att koppla en batteribackup till jalusin.

Mindre jalusier för t ex skåp löper i bockade styrskenor och dras för hand.

Miljöcertifierat

Våra  jalusier är miljöcertifierade

Allt fler byggen runt om i landet ställer krav på att endast miljögodkända produkter får användas. Svenska Jalusi AB har valt att jobba med material som inte påverkar vår miljö negativt, och våra produkter är därmed ett säkert val ur miljöaspekt.

Godkända av SundaHus och Byggvarubedömningen

Så gott som alla våra produkter är godkända både hos SundaHus och Byggvarubedömningen. SundaHus jobbar för en bättre inomhusmiljö, arbetar aktivt med att fasa ut farliga ämnen och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval. Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som består av Sveriges ledande fastighetsägare och byggherrar. De bedömer och tillhandahåller information om miljövänliga varor och vill påverka utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.
Läs miljödokumenten som finns listade vid respektive produkt på deras produktsida.

Sunda Hus

Svenska Jalusi är godkända genom SundaHus

Sunda Hus är ett av de viktigaste miljöcertifieringsinstitiuten i Sverige. De listar byggvaror ur ett miljöperspektiv och produkternas bedömning är baserat på dess miljöpåverkan avseende ingående material, tillverkningsprocessen och utfasningsprocessen.

För ett miljövänligt val

SundaHus affärsidé är att tillhandahålla information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. SundaHus vill vara ledande internationellt  och den mest professionella leverantören av tjänster som leder till ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen.

Samtliga produkter som Svenska Jalusi har valt att testa har bedömts godkända.

Byggvarubedömningen

Svenska Jalusi är godkända genom Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är ett av de viktigaste miljöcertifieringsinstitiuten i Sverige. De listar byggvaror ur ett miljöperspektiv och får en bedömning baserat på dess miljöpåverkan avseende ingående material, tillverkningsprocessen och utfasningsprocessen. Samtliga produkter som Svenska Jalusi har valt att testa har bedömts godkända.

Byggvarubedömningen strävar bland annat efter:

 • göra det lätt att välja hållbara byggvaror på ett medvetet sätt
 • Skapa god kännedom för fastighetsägaren om vilka produkter som byggts in i fastigheten
 • hjälpa producenterna att förbättra sina produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • vara effektivt hjälp med information och spårning av material/ämnen

Utomhus

Jalusierna tål väder och vind

Alla våra jalusier, och så gott som alla våra andra produkter, är designade och avsedda för utomhusbruk. Även om många jalusier oftast används inomhus kan det vara tryggt att ur kvalitets- och hållbarhetssynpunkt veta att de utan problem tål vatten och smuts, väder och vind.

Se Utomhus i vårt galleri

Butiker

Skydda din butik

Butiksentréer skall vara öppna och inbjudande dagtid, men säkra och skyddade när verksamheten är stängd.
Våra jalusier/ rullgaller i grundutförande räcker ofta långt. Har din verksamhet krav på Skyddsklass från ditt försäkringsbolag, finner du de godkända produkterna hos oss.
Jalusier och rullgaller tål att placeras både utomhus och inomhus. Utomhusmontage skyddar mot skadegörelse på dyra glasrutor. Vid montage på insida fönster och dörrar fungerar våra produkter som fördröjningshinder efter att larmet gått.

God genomsikt – även i skyddsklass

Du kan fortfarande visa upp dina varor i dina skyltfönster efter stängningsdags. Våra rullgaller erbjuder god genomsikt, även i Skyddsklass 2.

Extra säkerhet

Vi rekommenderar att man i butiksentréer kompletterar sina jalusier med nödmanövrering (vev) eller batteribackup så att man alltid är försäkrad att kunna öppna/ stänga sin butik vid behov.

Oavsett hur de monteras erbjuder jalusier och rullgaller ett bra skydd samtidigt som de tar minimalt med plats när de inte används.

Se Butiker i vårt galleri

Köpcentrum

Behåll den öppna butiken

I ett köpcentrum skall barriären mellan gågata och butik göras till ett minimum. Ju mer en butik kan visa, ju mer inbjudande från gågatan den kan vara, desto större kundgenomströmning.
Jalusier har i det närmaste blivit obligatoriska i köpcentrum för det lilla avtryck de lämnar i interiören. Väl uppe så tar de knappt någon plats.

Men enskilda butiker har ofta behov att kunna stänga till sin entré medan andra delar av köpcentrumet fortfarande är tillgänglig för allmänheten. Även då gäller det att man i största möjligaste mån kan visa upp butiken.
Vi har tänkt på detta och erbjuder god genomsikt i ett flertal produkter, även de som klarar Skyddsklass 2.

Vi är med er genom hela projekteringen

Svenska Jalusi arbetar tillsammans med arkitekter, konsulter och byggare genom alla stadier av projekteringen för att försäkra att jalusilösningen för mekaniska inbrottsskydd och brandskydd blir bästa möjliga. Både visuellt och funktionellt.

Restaurang/ Café

Gör vardagen något enklare

Använd jalusier till att stänga av hela eller delar av din serveringslinje. Är köket stängt kan med fördel utlämningsluckan stängas till. Jalusier tar liten plats och syns inte alls för dina gäster när de är öppna om de monteras på personalsidan.

Du kanske har en del av matsalen som bara skall användas vid behov. Skilj då av den delen av rummet med en jalusi.

Stäng den tillfälliga försäljningsluckan med en jalusi. Med motordrift är den automatiskt låst i stängt läge.

Gör vardagen något tryggare

Har du saker som är mer stöldbegärliga värde som skall skyddas kan man använda kraftigare jalusier för detta. Gäller både inomhus och utomhus. Utomhus är det speciellt fönster mot gatan samt fönster och öppningar ut mot gården på baksidan som behöver extra skydd mot inbrottsförsök och skadegörelse. Som skydd mot detta erbjuder vi skyddsjalusier och rullgaller både med och utan formell skyddsklass.

Se Restaurang/ Café i vårt galleri

Storkök/ diskinlämning

Jalusier – en naturlig del i det moderna storköket

I över 30 år har vi levererat jalusier till storkök. På skolor, restauranger, servicehem över hela landet används de som en naturlig del av vardagen. De utgör en smidig avskiljning till matsalen från köket eller diskrummet när köket har stängt. Matsalen kan användas till andra aktiviteter.
Ingen som stör, ingen som störs.

Avskiljningsjalusier

De egenskaper som uppskattas hos jalusier i storkök och diskrum är smidigheten att köra jalusin med elmotordrift, att den isolerade lamellmattan dämpar ljud från köket ut i matsalen. Det faktum att jalusierna är vattentåliga gör att den fina finishen är lätt att hålla ren.

Vi har stor erfarenhet av att projektera jalusier i storköksmiljö, kontakta oss!

 

 

Se Storkök/ diskinlämning i vårt galleri

Bar/ Sprithyllor/ Skåp

Vårt mål – skyddad alkohol

Spara tid! Det finns numera ingen anledning att ställa undan vin- och spritflaskor efter stängningsdags. Kör bara ner jalusin som sitter framför hyllan, och allt är säkrat. Jalusier kan byggas in så att de inte syns förrän de körs ner.

Utseende som matchar interiören

I bar och restaurangmiljö är interiören viktig. Välj om jalusierna skall vara täta eller ha genomsikt. Passar inte våra standardkulörer, lackera jalusin i valfri RAL Classic kulör.

Special är vår standard.

Se Bar/ Sprithyllor/ Skåp i vårt galleri

Hotell

Skydda ditt hotell från inbrott och skadegörelse

Ett hotell har många användningsområden för utrymmessnåla jalusier. Stäng enkelt och elegant till receptionen, i köket, garderobsutrymmet eller ordna möjlighet att dela av hela rum.

Erbjud dina gäster det lilla extra

Ersätt tunga draperier på rummen med fönsterjalusier. Rummen blir med ens mycket lyxigare när gästerna själva kan styra sina jalusier och erhålla solskydd eller till och med total mörkläggning om så önskas.

Se Hotell i vårt galleri

Informationsdisk/ Reception

Ge inte tillfället som gör tjuven

Det är ofta praktiskt att snabbt kunna stänga igen för att förhindra obehörigt tillträde till vad som finns bakom disken. Oavsett om det är för en kortare tid av obemanning eller för natten.

Jalusier skyddar och passar in

En jalusi kan i princip göras osynlig för kunden när den är öppen om den monteras väl. Väl den är stängd harmonierar den med övrig interiör. En stängd motordriven jalusi blir med automatik låst, inga ytterligare låsanordningar behövs.

 

Se Informationsdisk/ Reception i vårt galleri

Garderob/ Effektförvaring

Jalusier vaktar säkert kläder och persedlar vid utlämningsdiskar för garderober på restauranger, hotell, mässhallar, teatrar o dyl. Stäng av hela eller delar av garderoben utefter behov och bemanning.

Styr åtkomsten till jalusierna med nyckelströmställare. Låscylindrarna kan anpassas till lokalens övriga låssystem så att rätt personal får tillträde.

Skola

Säkra skolan mot vandalism och inbrott

På en skola finns det många ställen där jalusier kan göra nytta. Idag finner man jalusier vanligast i köket och matsalen där de sitter framför matutlämningen och i diskrummet.
Men nyttan av jalusier kan göras större.

Jalusier ersätter behovet av flera andra produkter

Till en datorsal vid markplan är det idag inte ovanligt att man använder sig av både fasta smidesgaller för att stävja inbrott; invändiga mörkläggningsgardiner vid videopresentationer samt fasta solskärmar för ett bättre inneklimat.
Alla dessa produkter och deras egenskaper kan ersättas med en produkt: fönsterjalusin.
Istället för den fängelsekänsla fasta smidesgaller kan ge, skyddas lokalerna när det behövs, efter skoldagen. Dessutom säkras fönsterglasen mot krossning.
Jalusier kan ge total mörkläggning vid behov.
Vid vanlig användning, nedstängning till ca 2/3 delar ges ett behagligt inomhusklimat alla dagar om året.
Till och med energibesparing via den extra isolering en stängd jalusi ger uppnås på kvällar och nätter vintertid.

Hör av dig så hjälper vi dig att hitta rätt produkt för er skola.

Se Skola i vårt galleri

Idrottshall

Säkra idrottshallen mot oönskat intrång

I och i anslutning till en idrottshall finns det många användningsområden för jalusier. Utlämningsluckor och materialskåp hör till de vanligaste. Kanske finns det en reception eller en cafeteria i lokalen som behändigt behöver stängas?

Ska tåla smällar och dunsar, bollar och sparkar

En jalusi sätts med fördel för redskapsutrymmet för plintar, mattor, bollar etc. i anslutning till själva sporthallen. Till detta utrymme kan det vara svårt att hitta produkter som kan stänga för utan att vara skrymmande. En jalusi tar minimalt med plats och kan göras kraftig nog att tåla verksamheten som pågår runt omkring den. Skyddsjalusi VST 5110 eller Standard Safe är två exempel på produkter som är väl lämpade för uppgiften.

 

Se Idrottshall i vårt galleri

Rumsavdelning

Rumsavdelning med hjälp av jalusier

Maximera potentialen i dina lokaler på ett nytt sätt med jalusier. Dela av din sal, konferenslokal eller rum och gör dem multifunktionella. Det är egentligen bara din fantasi som sätter gränser.

Tar minimalt med plats

Jämfört med t ex vikväggar tar jalusier i det närmaste ingen plats när de är uppe. Jalusier kan dessutom fås att uppfylla krav på inbrottssäkerhet och brandskydd.

 

Se Rumsavdelning i vårt galleri

Kontor

Ett behagligare kontorsklimat med fönsterjalusier

Visst är det skönt när solens strålar värmer och ger ljus? Inte alltid när man sitter på kontoret. Ögonen blir ansträngda och skärmen svårare att läsa allt eftersom solens strålar letar sig längre in i rummet. Stigande temperatur bådar för ännu ett besök till vattenmaskinen.

Reglerar ljus och värme

Dra ner fönsterjalusierna så att ungefär 20 cm lämnas öppet nedtill. Man kan fortfarande titta ut och med ens känner man hur ögonen börjar slappna av. Ljusslitsarna mellan jalusilamellerna ger ett behagligt ljus i rummet och eftersom jalusin sitter på utsidan fönstret, kommer ingen värme in på kontoret.

Inbrottsskydd och energibesparing

När kontoret stänger kan samtliga jalusier i alla rum köras ned samtidigt från ett ställe. De utgör då kontorets inbrottsskydd.
Dessutom isolerar de mot kyla, speciellt vintertid, och reducerar kostnader för uppvärmning.

Jalusier är en ofta förbisedd produkt som löser flera behov för kontoret.

 

 

Se Kontor i vårt galleri

Privatbostad

Jalusier hemma – snyggt och säkert

Fönsterjalusier hemma? Det är ett bra val val. Ett bra val för både dig och miljön. Du och din familj kan njuta av mörka rum att sova i, insynsskydd och ett behagligare inomhusklimat. Med bullerdämpning bor du tystare och jalusierna gör dig mer säker mot inbrott. Miljön tackar dig för lägre energiförbrukning för uppvärmning på vintern samt lägre energiförbrukning för kylning om du använder detta på sommaren.

Smarta hem

Koppla ihop styrningen av dina jalusier i en app i din smartphone och styr dessa i realtid från varsomhelst i världen tillsammans med belysning och annan teknisk apparatur. Ställ in scenarios och timers för olika tider och händelser.

Oavsett vilken egenskap du primärt skaffar fönsterjalusier för, får du de andra fördelarna på köpet!

Se Privatbostad i vårt galleri

Industri/ Maskinsäkerhet

I industrin är det framförallt inom tre huvudområden där jalusier kan finna sin plats.

Portar

Vikportar och skjutportar i all ära. Ibland är förutsättningarna sådana att denna typ av portar inte passar. Lösningen kan då vara Industrirullportar. Dessa rullar likt jalusier upp sig runt en vals ovanför vilket är väldigt utrymmesbesparande. Finns både med och utan isolering och kan fås att uppfylla krav på Skyddsklass. Kan förses med klämskydd, audio- och optiska signaler via det medföljande styrskåpet. Utanpåliggande boxmotorer sörjer för att de kan köras i kontinuerlig drift.

Brandsäkerhet

Beroende på verksamhet har vissa industrier krav på brandskydd där brandzoner skall upprättas. Våra Brandjalusier klarar brandklasskrav på upp till EI 120 i torr miljö, dvs. utan sprinklers. Brandjalusier är kopplade till brandlarmet, men kan även användas i daglig användning som portar.

Maskinsäkerhet

Jalusier skyddar arbetare från pressar, hissar, robotar och annat som rör sig. Här behöver jalusin oftast inte vara speciellt kraftig, men pålitligheten är viktigare. Ofta styrs jalusin med impulser från den aktuella maskinen den skyddar. Jalusimodellen anpassas efter storlek och individuella behov.

Byggbodar/ Modulbodar

Traditionellt har byggbodar i Norden försetts med enbart fasta smidesgaller för fönstren för att motverka inbrott.
I Europa är det däremot mer vanligt att man använder sig av fönsterjalusier. Fördelarna är många. Behöver man inbrottsskyddet kan man välja en kraftigare lamell (Security Line). Men även med en enklare lamell förebyggs inbrott då alla jalusier har en inbrottshämmande faktor. Med en jalusi för fönstret får man dessutom

 • ett insynsskydd, vilket också bidrar till att minska inbrottsrisken.
 • ett solskydd dagtid, vilket förbättrar inomhusklimatet
 • isolering, som håller ner extrem värme sommartid och isolerar mot kyla vintertid.

Fönsterjalusier för byggbodar är oftast motordrivna då det är enklare att centralt se till att alla blir stängda för natten.

För större modulbodar kan behov av invändig avskiljning enkelt ordnas med avskiljningsjalusier.

Se Byggbodar/ Modulbodar i vårt galleri

Fartyg/ Färjor

Säkrare fartyg med jalusier

Ett fartyg är i mångt och mycket ett samhälle i miniatyr. Här kan finnas restauranger, receptioner, butiker, hytter, brandgränser och andra utrymmen som vid behov skall stängas och låsas.

Det specifika för fartyg är att tillgängligt utrymme ofta är begränsat. Rulljalusier tar liten plats och är enklare att få plats med än andra lösningar när man vill stänga till. Finns det krav på brandklass för brandceller, kan detta också ordnas med jalusier upp till brandklass EI 120.

Vi har lång erfarenhet av att leverera till fartyg.

Hör av dig till oss, vi hjälper dig gärna!

Speciallösningar

Jalusier kan användas i de mest skilda sammanhang. Våra kunder kommer regelbundet med nya idéer där jalusier får nya användningsområden eller integreras i befintliga produkter.

Några exempel:

 • Båtar – Jalusimatta i aluminium eller rostfritt stål stänger till ruffen i små sportbåtar.
 • Mixerbord – En jalusimatta integrerad i möbeln stänger till för att skydda känslig utrustning
 • Transportfordon – En jalusi stänger till förvaringsluckor eller hela lastflak på fordon.
 • Containrar – En jalusi möjliggör att olika verksamheter kan bedrivas från en flyttbar container

Vi väntar med spänning på nya utmaningar. Vilka nya användningsområden för jalusier har du på gång?