Arkitekter
Brandjalusi RGS EW 90

Teknisk Specifikation

Montering
Inomhus/Utomhus
Kassett över rullen
Tillval. Behövs ej för brandklassning. Kräver mer utrymme i höjd- och sidled.
Maxbredd
15,0 meter
Maxhöjd
15,0 meter
Maxyta
90 kvm
Vikt
36 kg/ kvm
Brandklass
EW 90

Brandjalusi RGS EW 90

Med lameller beståendes av dubbla stålväggar skyddas egendom och utrymningsvägar mot brand och värmestrålning i upp till 90 minuter enligt brandklasserna EW 90 och E 90.

Det inkluderade styrskåpet kopplas normalt till befintligt brandlarm, som vid aktivering ger impuls till jalusin att stänga. Rök- och temperatursensorer kan också ge impulser att stänga jalusin. Motorn som driver jalusin kan utrustas med en s.k. failsafe-funktion som gör att jalusin sakta och kontrollerat genom gravitation går ner automatiskt vid strömbortfall. Ett komplement är att man kopplar till en batteribackup för att säkerställa att jalusin går att manövrera även om strömmen har försvunnit.
För daglig användning är en nyckelströmställare det vanligaste sättet att manövrera jalusin.

Jalusin är testad enligt den Europeiska standarden EN1364-1 samt är klassificerad enligt EN13501.

Brandjalusi, eldriven

Brandjalusi RGS E 90 / EW 90, fabrikat Svenska Jalusi AB eller likvärdigt.

Brandklass: E (flamskydd), EW (flamskydd + viss värmestrålning)
Tidskrav: 90 minuter

Manövrering: elmotor med failsafe-funktion för automatisk stängning vid strömbortfall.
Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, rök- temperatursensorer etc.
Daglig körning via nyckelströmställare.

Lameller: Dubbla galvaniserade lameller i stål.
Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
Kassett: galvaniserat stål, tillval – behövs ej för brandklassning
Kulör: galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

Jalusistorlek anpassas för väggmontage. Mått kontrolleras på plats före tillverkning.