Arkitekter
Brandjalusi RGS EW 120

Montering
Inomhus/Utomhus
Kassett över rullen
Tillval. Behövs ej för brandklassning. Kräver mer utrymme i höjd- och sidled.
Maxbredd
9,0 meter
Maxhöjd
9,0 meter
Maxyta
14,0 kvm (kvadratisk form), 25,0 kvm (rektangulär form). Kontakta oss för info.
Vikt lamellmatta
36 kg/ kvm
Brandklass
EW 120

Brandjalusi RGS EW 120

Med lameller beståendes av dubbla stålväggar med skyddande isolering inuti kan denna jalusi med fördel användas i dagligt bruk. Den ersätter i praktiken skyddsjalusier, även om den inte formellt uppfyller kraven för inbrottsklass. Detta beroende på att den som brandjalusi inte kan förses med de externa lås som normen för skyddsklass påbjuder.

Den uppfyller den Europeiska standarden EN1364-1 och är även klassificerad enligt EN13501.
En högkvalitativ standardprodukt som gör sitt jobb!

Brandjalusi, eldriven

Brandjalusi RGS EW 120, fabrikat Svenska Jalusi AB eller likvärdigt.

Brandklass: EW (flamskydd + viss värmestrålning)
Tidskrav: 120 minuter

Manövrering: elmotor med failsafe-funktion för automatisk stängning vid strömbortfall.
Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, rök- temperatursensorer etc.
Daglig körning via nyckelströmställare.

Lameller: Dubbla galvaniserade lameller i stål.
Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
Kassett: galvaniserat stål, tillval – behövs ej för brandklassning
Kulör: galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

Jalusistorlek anpassas för väggmontage. Mått kontrolleras på plats före tillverkning.