Arkitekter
Brandgardin RGT EW 60

Teknisk specifikation

Montering
Inomhus
Kassett över rullen
Ja, standard
Maxbredd
11,25 meter
Maxhöjd
8,0 meter
Maxyta
48 kvm
Vikt gardin
8 kg/ kvm
Brandklass
EW 60

Brandgardin RGT EW 60

Var smart och öka brandsäkerheten i byggnader och lokaler där folksamlingar kommer att vistas och även där gods samt värdefulla produkter kommer att lagras redan från början när utrymmet planeras. Inredning i alla ära men det är också viktigt att ha säkerhetsåtgärder i åtanke ifall en brand skulle bryta ut. Vi på Svenska Jalusi erbjuder brandgardiner som är en smidig lösning som inte behöver ta upp någon större yta men som samtidigt ger dig ett skydd som du kan känna dig trygg med.

Denna brandgardin uppnår brandklass EW 60 vilket innebär att brandgardinen är brandtät och håller värmestrålningen borta upp till 60 minuter. Genom att investera i en brandgardin skapas trygghet och denna hjälper till att förhindra katastrofala situationer ifall en brand skulle bryta ut. Den uppfyller den Europeiska standarden EN1364-1 och är även klassificerad enligt EN13501. Brandgardinen har möjlighet att sammankopplas med brandlarmet och rökvarnaren vilket innebär att brandgardinen stängs automatiskt vid utlöst larm. Brandgardinen är konstruerad och utvecklad för att användas i nödsituationer och är därför inte lämplig att användas dagligen.

Vid behov av daglig stängning kompletteras brandgardinen med en standard rulljalusi. Alternativt används en brandjalusi istället.

Montera brandgardinen i miljöer såsom skolor, sjukhus, myndighetslokaler, gallerior samt i industri- och lagerutrymmen för ett tryggt och säkert skydd mot brand eller rökutveckling.

  • Kan inkluderas med en s.k. failsafe rörmotor vilket innebär att brandgardinen stängs automatiskt vid strömbortfall, ingen batteribackup krävs.
  • Styrsignalen kan erhållas från brandlarm samt kompletteras med temperaturstängning eller via en rökdetektor
  • Kan anpassas för rulltrappor

Brandgardin, eldriven

Brandgardin RGT EW 60, fabrikat Svenska Jalusi AB eller likvärdigt.

Brandklass: EW (flamskydd + viss värmestrålning)
Tidskrav: 60 minuter

Manövrering: elmotor med failsafe-funktion för automatisk stängning vid strömbortfall.
Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, rök- temperatursensorer etc.

Gardin: Flamsäker fiberduk
Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
Kassett: galvaniserat stål.
Kulör: gardin- grå, styrskenor/kassett i galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

Brandgardinstorlek anpassas för väggmontage. Mått kontrolleras på plats före tillverkning.