Arkitekter

Teknisk Specifikation

Montage
Inomhus
Kassett över rullen
Ja, standard
Maxbredd
7,0 meter
Maxhöjd
6,0 meter
Maxyta
20 kvm
Vikt gardin
6 kg/ kvm
Brandklass
EI 120

Brandgardin RGT EI 120

Skapa trygghet genom att investera i brandskydd som innehar de egenskaper som installationsmiljön kräver. Hos Svenska Jalusi hittar du skyddsklassade brandskydd som säkrar både dig och din omgivning på ett säkert och smidigt sätt. Våra brandgardiner kan användas som fristående skydd eller kopplas ihop med befintligt brandlarm och rökvarnare. När en brand uppstår fälls brandgardinen  ner automatiskt och kan då snabbt förhindra spridningen av eld eller rök.

Detta är en brandgardin som erhåller brandklass EW 120  som innebär att brandgardinen både är brandtät men också klarar värmestrålning upp till 120 minuter. Med denna brandgardin kan du både känna dig trygg och säker då den både är testad enligt den Europeiska standarden EN1364-1 samt är klassificerad enligt EN13501.  Öka brandsäkerheten med ett tryggt och säkert brandskydd mot brand eller rökutveckling.

Brandgardinen kan monteras i flera olika miljöer för att stärka brandsäkerheten, detta kan vara i skolor, sjukhusmiljöer, myndighetslokaler, gallerior samt i industri- och lagerutrymmen. Brandgardiner har till främsta uppgift är att förhindra att lågor sprids vid brand, därmed skall de endast användas i nödsituationer och inte i dagligt bruk.

Vid behov av daglig stängning kompletteras brandgardinen med en standard rulljalusi. Alternativt används en brandjalusi istället.

  • Komplettera med en s.k. failsafe rörmotor. Vid strömbortfall stängs brandgardinen automatiskt och ingen batteribackup krävs.
  • Styrsignalen kan erhållas från ett brandlarm som även kan kompletteras med temperaturstängning eller stängning via en rökdetektor
  • Kan specialanpassas för rulltrappor

Brandgardin, eldriven

Brandgardin RGT EI 120, tillverkare: Metacon Next, distributör: Svenska Jalusi AB

Brandklass: EIW (flamskydd + värmestrålning)
Tidskrav: 120 minuter

Manövrering: elmotor med failsafe-funktion för automatisk stängning vid strömbortfall.
Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, rök- temperatursensorer etc.

Gardin: Flamsäker fiberduk
Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
Kassett: galvaniserat stål.
Kulör: gardin- grå, styrskenor/kassett i galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

Brandgardinstorlek anpassas för väggmontage. Mått kontrolleras på plats före tillverkning.