Arkitekter
Brandjalusi RGS EI 60

Teknisk Specifikation

Montage
Inomhus/Utomhus
Kassett över rullen
Tillval. Behövs ej för brandklassning. Kräver mer utrymme i höjd- och sidled.
Maxbredd
Kontakta oss
Maxhöjd
Kontakta oss
Maxyta
Kontakta oss
Vikt lamellmatta
40 kg/ kvm
Brandklass
EI 60, EW 180
ATEX-klassning
Ja, mot tillägg
Rökgastäthet enligt EN 1634-3
Kontakta oss
Vätskebarriär
Ja, mot tillägg. Hindrar en vätskenivå på upp till 30 cm att komma igenom.
Certifierad ljudreducering enl. ISO 10140-2
Ja, 36- 55 dB, mot tillägg

Brandjalusi RGS EI 60 (EW 180)

EI 60 är den näst högsta brandklassen vi kan erbjuda för brandjalusier. Den skyddar för både brand och värmestrålning upp till 60 minuter.

Det inkluderade styrskåpet kopplas normalt till befintligt brandlarm, som vid aktivering ger impuls till jalusin att stänga. Rök- och temperatursensorer kan också ge impulser att stänga jalusin. Motorn som driver jalusin kan utrustas med en s.k. failsafe-funktion som gör att jalusin sakta och kontrollerat genom gravitation går ner automatiskt vid strömbortfall. Ett komplement är att man kopplar till en batteribackup för att säkerställa att jalusin går att manövrera även om strömmen har försvunnit.
För daglig användning är en nyckelströmställare det vanligaste sättet att manövrera jalusin.

Jalusin är testad enligt den Europeiska standarden EN1364-1 samt är klassificerad enligt EN13501. Jalusin har också framgångsrikt genomgått röktester från båda håll i enlighet med EN 1634-3 för både Sa 20 (kall rök vid ca 20 grader C) samt Sm 200 (het rök vid ca 200 grader C). Rökgastäthet är ett tillval.

Jalusin kan kompletteras med en certifierad vätskebarriär och ATEX-komponenter. Hela jalusin kan ATEX-märkas och blir då ett utmärkt lösning för områden där farliga ämnen förvaras.
RGS EI 60 är även certifierad för ljudreducering enligt ISO 10140-2. En jalusi reducerar upp till 36dB, två jalusier tillsammans reducerar upp till 55dB.
Som tillval finns även kassett över rulle och motor.

Brandjalusi, eldriven

Brandjalusi RGS EI 60 (EW 180), fabrikat Svenska Jalusi AB eller likvärdigt.

Brandklass: EI (flamskydd + värmestrålning), EW (flamskydd + viss värmestrålning)
Tidskrav: 60 minuter

Manövrering: elmotor med failsafe-funktion för automatisk stängning vid strömbortfall.
Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, rök- temperatursensorer etc.
Daglig körning via nyckelströmställare.

Lameller: Dubbla galvaniserade lameller i stål, fyllda med isolermaterial.
Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
Kassett: galvaniserat stål, tillval – behövs ej för brandklassning
Kulör: galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

Jalusistorlek anpassas för väggmontage. Mått kontrolleras på plats före tillverkning.