• Göteborg 031-788 24 50
  • Stockholm 08-22 33 60
  • Malmö 040-611 31 00
  • Nationellt 0771-365 000
Arkitekter
Brandjalusi RGS EI 120

Teknisk Specifikation

Montering
Inomhus/Utomhus
Kassett över rullen
Tillval. Behövs ej för brandklassning. Kräver mer utrymme i höjd- och sidled.
Maxbredd
15,0 meter
Maxhöjd
15,0 meter
Maxyta
100 kvm
Vikt lamellmatta
45 kg/ kvm
Brandklass
EI 120
ATEX-klassning
Ja, mot tillägg
Rökgastäthet enligt EN 1634-3
Ja, mot tillägg
Vätskebarriär
Ja, mot tillägg. Hindrar en vätskenivå på upp till 30 cm att komma igenom.

Brandjalusi RGS EI 120

EI 120 är den högsta brandklassen vi kan erbjuda för brandjalusier. Den skyddar för både brand och värmestrålning upp till 120 minuter.

Det inkluderade styrskåpet kopplas normalt till befintligt brandlarm, som vid aktivering ger impuls till jalusin att stänga. Rök- och temperatursensorer kan också ge impulser att stänga jalusin. Motorn som driver jalusin kan utrustas med en s.k. failsafe-funktion som gör att jalusin sakta och kontrollerat genom gravitation går ner automatiskt vid strömbortfall. Ett komplement är att man kopplar till en batteribackup för att säkerställa att jalusin går att manövrera även om strömmen har försvunnit.
För daglig användning är en nyckelströmställare det vanligaste sättet att manövrera jalusin.

Jalusin är testad enligt den Europeiska standarden EN1364-1 samt är klassificerad enligt EN13501. Jalusin har också framgångsrikt genomgått röktester från båda håll i enlighet med EN 1634-3 för både Sa 20 (kall rök vid ca 20 grader C) samt Sm 200 (het rök vid ca 200 grader C).

Jalusin kan kompletteras med en certifierad vätskebarriär och ATEX-komponenter. Hela jalusin kan ATEX-märkas och blir då ett utmärkt lösning för områden där farliga ämnen förvaras.
Som tillval finns även att man kan få en kassett över rulle och motor.

Brandjalusi, eldriven

Brandjalusi RGS EI 120, fabrikat Svenska Jalusi AB eller likvärdigt.

Brandklass: EI (flamskydd + värmestrålning)
Tidskrav: 120 minuter

Manövrering: elmotor med failsafe-funktion för automatisk stängning vid strömbortfall.
Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, rök- temperatursensorer etc.
Daglig körning via nyckelströmställare.

Lameller: Dubbla galvaniserade lameller i stål, fyllda med isolermaterial.
Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
Kassett: galvaniserat stål, tillval – behövs ej för brandklassning
Kulör: galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

Jalusistorlek anpassas för väggmontage. Mått kontrolleras på plats före tillverkning.