Arkitekter

Teknisk Specifikation

Montering
Inomhus/Utomhus
Kassett över rullen
Tillval. Behövs ej för brandklassning. Kräver mer utrymme i höjd- och sidled.
Maxbredd
15,0 meter
Maxhöjd
15,0 meter
Maxyta
90 kvm
Vikt lamellmatta
14 kg/ kvm
Brandklass
E 60

Brandjalusi RGS E 60

Med denna jalusi får man en port som kan öppnas och stängas dagligen när den inte aktivt skyddar mot pågående brand.
Enkelväggiga lameller i stål skyddar i upp till 60 minuter mot brand enligt brandklassen E 60.

Det inkluderade styrskåpet kopplas normalt till befintligt brandlarm, som vid aktivering ger impuls till jalusin att stänga. Rök- och temperatursensorer kan också ge impulser att stänga jalusin. Motorn som driver jalusin kan utrustas med en s.k. failsafe-funktion som gör att jalusin sakta och kontrollerat genom gravitation går ner automatiskt vid strömbortfall. Ett komplement är att man kopplar till en batteribackup för att säkerställa att jalusin går att manövrera även om strömmen har försvunnit.
För daglig användning är en nyckelströmställare det vanligaste sättet att manövrera jalusin.
Den uppfyller den Europeiska standarden EN1364-1 och är även klassificerad enligt EN13501.

Brandjalusi, eldriven

Brandjalusi RGS E 60, fabrikat Svenska Jalusi AB eller likvärdigt.

Brandklass: E (flamskydd)
Tidskrav: 60 minuter

Manövrering: elmotor med failsafe-funktion för automatisk stängning vid strömbortfall.
Kopplas via inkluderat styrskåp till befintligt brandlarm, rök- temperatursensorer etc.
Daglig körning via nyckelströmställare.

Lameller: Enkelväggiga galvaniserade lameller i stål.
Styrskenor: Galvaniserade lameller i stål.
Kassett: galvaniserat stål, tillval – behövs ej för brandklassning
Kulör: galvaniserat stål eller lackerat RAL enligt arkitekt.

Jalusistorlek anpassas för väggmontage. Mått kontrolleras på plats före tillverkning.