Styrutrustning

Styrutrustning till din jalusi kan bestå av strömställare som manövreras med vred/knapp/nyckel eller kodstyrning med knappsats, se bild till höger. Det är möjligt att utrusta jalusin med annan typ av styrutrustning, till exempel fjärrkontroll, tidur, eller kundspecifika styrsystem som kortläsare mm. Dessa har inte dödmansgrepp (hålldon) och därför krävs att jalusin utrustas med klämskyddsautomatik.

 

Placering av styrutrustning

Styrutrustningen ska alltid vara monterad så att operatören har full uppsikt över jalusin vid körning.

 

Dödmansgrepp

Styrutrustningen är utrustad med dödmansgrepp (hålldon) vilket innebär att rörmotorn stannar när operatören släpper den återfjädrande styrutrustningen. Det åligger operatören att förhindra att någon kommer till skada under körning av jalusin. Om operatören upptäcker någon risk för skada under körning skall operatören omedelbart avbryta körningen genom att släppa greppet om styrutrustningen. (vredet/knappen/nyckeln).

 

Klämrisker

Klämrisker förekommer på ett flertal ställen på jalusin, se bild till höger. Bekanta dig med var risken för klämskador finns, för att sedan undvika dessa ställen. Betänk formella krav.

 

 

 

 

 

 

strömställare.png 

 

 

Klamrisk2.png