Öppna och stänga med nödvev

(se utförlig beskrivning i separat informationsblad.)

 

Nödmotor med vev kan levereras som tillbehör med jalusin vid beställning. Nödmotorn kan användas vid tillfällen då rörmotorn är obrukbar, och öppning eller stängning måste genomföras. Nödmotor med vev är inte lämplig att använda vid akuta nödutrymningar. Det tar lång tid att öppna/stänga jalusin med nödveven.

 

Veven kan anslutas till nödmotorn:

  • Direkt in i nödmotorn
  • Genom ett hål i serviceluckan
  • Med en dold ögla/krok inuti kassetten
  • Med en synlig ögla/krok

Veva tills tillräcklig öppnings/stängningsnivå har erhållits. Undvik att veva förbi det övre gränsläget.

Sätt dig in i hur din nödmotor med vev fungerar innan du behöver använda den i en verklig situation.

 

 

varning.png