Drift & Skötsel

Jalusins livslängd

Vid normal användning och i ren miljö med utförd föreskriven skötsel och underhåll enligt våra anvisningar beräknas jalusins livslängd vara ca 20 år eller ca 25 000 cykler upp och ner. Bristande underhåll och service förkortar livslängden avsevärt.

 

Läs mer om:

 

 

 

Garanti

Standardprodukter har två års material- och funktionsgaranti. SVENSKA JALUSI AB står för kostnaderna för material och arbete på plats till fungerande produkt. Levererat material faktureras och krediteras efter erhållen retur vid godkänd garantireklamation. 

 

ECO-Produkter har två års materialgaranti. SVENSKA JALUSI AB ersätter trasiga delar med nya efter mottagande av dessa och av oss konstaterad godkänd garantiskada. Alternativt lagas produkten kostnadsfritt på vår fabrik i Göteborg. Demontering, remontering samt frakter till och från Göteborg mm bekostas av beställaren.Levererat material faktureras och krediteras efter erhållen retur vid godkänd garantireklamation. 

 

På utbytesdetaljer gäller ett års materialgaranti. Levererat material faktureras och krediteras efter erhållen retur vid godkänd garantireklamation. 

 

Samtliga garantier gäller från leveransdatum från fabrik i Göteborg.

 

Se vidare Svenska Jalusi AB;s leveransvillkor.